Điện Biên: Tăng cường quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Khoáng sản - Ngày đăng : 11:49, 13/04/2021

(TN&MT) - Thời gian qua, nhằm quản lý khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản tỉnh Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp trong quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông. Qua đó, địa phương này đã hạn chế tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, tránh thất thoát nguồn tài nguyên.

Những năm trước tình trạng khai thác cát ở khu vực các xã lòng chảo của huyện Điện Biên diễn ra rất phức tạp. Ảnh chụp một điểm khai thác cát lậu tại địa bàn huyện Điện Biên, năm 2019. 

Trước tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung các lực lượng chức năng nhằm kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác, kinh doanh cát, sỏi. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên đã cấp 9 giấy phép thăm dò cát làm vật liệu xây dựng với tổng trữ lượng cát được phê duyệt là 383.389m3. Trong đó có 7 điểm mỏ được cấp giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến việc khó khăn trong công tác quản lý cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Điện Biên; do đặc thù của tỉnh miền núi Tây Bắc nên lòng sông, suối nhỏ, hẹp trữ lượng cát, sỏi không lớn. Nhưng yêu cầu, điều kiện để được khai thác cát, sỏi phải thực hiện đầy đủ các trình tự, như vậy số lượng các tổ chức các nhân xin thăm dò, phê duyện trữ lượng còn hạn chế nên chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cát xây dựng các công trình nhà nước cũng như các công trình dân sinh.

Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu của người dân, đặc biệt đối với các hộ dân nằm ở vùng dân cư thưa thớt, giao thông hiểm trở, nhu cầu sử dụng không lớn nên hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép của các hộ gia đình, cá nhân vẫn diễn ra rải rác trên các lòng sông, lòng suối. Gây khó khăn cho các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động khai thác cát sỏi trái phép đối với các hộ gia đình cá thể.

Công tác quản lý cát sỏi lòng sông suối ngày càng được các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên quản lý chặt chẽ hơn

Trong năm qua, UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản với 25 điểm mỏ của 19 tổ chức. Qua đó xử phạt hành chính đối với 02 tổ chức có hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản với tổng số tiền 120 triệu đồng. Áp dụng hình phạt bổ xung tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản đối với 1 tổ chức.

Từ những thực trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên cũng đề ra một số giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản để tạo sự chuyển biến cơ bản về mặt nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ khoáng sản cát, sỏi. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp quản lý nhà nước nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Đồng thời, rà soát các mỏ khoáng sản đã cấp phép, đánh giá, kiểm soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về khoáng sản để làm cơ sở cho việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm.


Tuy nhiên tại các điểm mỏ nhỏ lẻ, trữ lượng không lớn vẫn diễn ra tỉnh trạng người dân khai thác trộm do nhu cầu sử dụng hộ cá nhân

Thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tập chung kiểm tra khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh, nhằm chấn chỉnh việc quản lý, khai thác đá, cát, sỏi, Việc khai thác mới các tài nguyên khoáng sản được thực hiện công khai minh bạch theo quy định của pháp luật.

Sở cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện các chuyên mục, bài viết nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản. Tiếp tục duy trì phản ánh hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép thông qua phương tiện thông tin đại chúng nhằm tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Nhờ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đến nay, tình trạng khai thác, tận thu cát trái phép trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã dần được ngăn chặn, khắc phục, số vụ khai thác cát trái phép giảm mạnh so với các năm trước.

Hoàng Châu