Cần Thơ: Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, dự án bất động sản

Đất đai - Ngày đăng : 12:49, 08/04/2021

(TN&MT) - Thực hiện Công văn số 1454/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/3/2021 của Bộ TN&MT về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, UBND TP. Cần Thơ vừa có Văn bản số 1094/UBND-KT yêu cầu các Sở, ngành chức năng tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Cần Thơ đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý chặt chẽ giá đất, các dự án BĐS trên địa bàn thành phố

Theo đó, UBND TP. Cần Thơ đề nghị Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường chấn chỉnh quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản (BĐS), nhất là các dự án BĐS hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa BĐS vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án BĐS phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh BĐS.

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới BĐS bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá BĐS lên cao nhằm thu lợi bất chính; có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

UBND TP. Cần Thơ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất,… để thu nghĩa vụ thuế; kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản; quản lý chặt chẽ bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất; xử lý nghiêm đối với các hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cạnh đó, có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh BĐS…; thông tin kịp thời về quy hoạch của địa phương để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi

Lê Hùng