Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ dự án phòng chống thiên tai, bảo dưỡng đê điều

Môi trường - Ngày đăng : 22:36, 02/04/2021

(TN&MT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang về việc thực hiện dự án cấp bách, xung yếu đê, phòng chống thiên tai và kế hoạch duy tu bảo dưỡng, quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo cụ thể.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều, ngày 20/01/2021, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã phê duyệt Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2021 tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 36/QD-PCTT-QLĐĐ. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, dự kiến thi công hoàn thành xong trước ngày 31/12/2021.

Tiến độ thực hiện tiểu dự án cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai năm 2020 tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 01/04/2021 ước đạt khoảng 70% khối lượng thực hiện. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo hồ sơ được duyệt và hoàn thành trước ngày 31/05/2021.

Thanh Hóa tăng cường công tác bảo dưỡng, quản lý đê điều

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều đảm bảo an toàn công trình đê điều. Tổ chức xử lý dứt điểm các vụ vi phạm, đồng thời tăng cường xử phạt hành chính về đê điều và phòng, chống thiên tai nhất là những vụ vi phạm mới phát sinh theo các Nghị định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều.

Đồng thời, thông báo rộng rãi kết quả chỉ đạo, xử lý đến người dân tạo sự đồng thuận; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các hoạt động liên quan đến đê điều đảm bảo thực hiện đúng các nội dung được cấp phép của UBND tỉnh.

Hoàng Anh