Xả nước thải vượt quy chuẩn, hai doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt gần 300 triệu đồng

Cảnh sát môi trường - Ngày đăng : 10:10, 31/03/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Hùng Phát và Công ty cổ phần Khai Sơn vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn vào môi trường.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt Công ty TNHH Hùng Phát (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) vì hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kĩ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày.

Do công ty đã tự nguyện khai báo, có ý thức khắc phục hậu quả nên UBND tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt tổng số tiền là 102 triệu đồng cùng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải trước khi xả ra ngoài môi trường và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Công ty TNHH Hùng Phát cũng phải trả kinh phí phân tích mẫu nước thải theo định mức, đơn giá hiện hành.

Tình trạng doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn vẫn thường xuyên xảy ra ở Bắc Ninh (ảnh minh họa)

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Khai Sơn (xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) vì hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường. Cụ thể, thông số Amoni vượt quy chuẩn 4,8 lần, thông số photpho vượt quy chuẩn 4,75 lần, thông số tổng Nito vượt 1,56 lần, thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,17 lần.

Tổng số tiền mà công ty này bị phạt là 160 triệu đồng kèm biện pháp khắc phục hậu quả là: phải tiến hành cải tạo xử lý hệ thống nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT: quy chuẩn nước thải quốc gia về công nghiệp và chi trả kinh phí phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

Được biết, công ty TNHH Hùng Phát là đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm từ giấy và bao bì; Công ty cổ phần Khai sơn là đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Phạm Thiệu