Ninh Bình tăng cường quản lý thị trường bất động sản

Bất động sản - Ngày đăng : 15:30, 30/03/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 189/UBND-VP4 về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ , giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/ CT - TTg ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn. Tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính... tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi , đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

UBND tỉnh Ninh Bình giao các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra; có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu tư theo tâm lý đám đông, ... gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương và đời sống của người dân; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất, buông lỏng quản lý... vi phạm pháp luật về đất đai, về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan (nếu có ). Nghiên cứu , tham mưu cho UBND tỉnh phương án nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới của các tổ chức , cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh phương án nâng cao chất lượng quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

Tuyết Chinh