Thép Miền Nam – VNSTEEL: Áp dụng công nghệ số vận hành "cỗ máy" điều hành sản xuất, kinh doanh thép

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 20:42, 29/03/2021

(TN&MT) - Chuyển đổi số đang là một đòi hỏi cấp bách, sống còn với các doanh nghiệp hiện nay để tồn tại, phát triển, tăng sức cạnh tranh và bứt phá, nhất là trong bối cảnh kinh tế ngày càng hội nhập mạnh mẽ. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc này, Thép Miền Nam –VNSTEEL đã đầu tư chuyển đổi số thông qua áp dụng phần mềm quản lý ROSY. Đồng thời nghiên cứu phát triển 22 modun vào điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Kết quả sau hơn 5 năm áp dụng công nghệ số

Để tăng sức cạnh tranh, nâng cao vị thế và uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp, từ năm 2015, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam -VNSTEEL (Thép Miền nam - VNSTEEL) đã chính thức triển khai phần mềm quản lý ROSY với các module cơ bản để quản lý vật tư - phụ Tùng; quản lý mua hàng; quản lý bán hàng & công nợ phải thu; quản lý Tài chính kế toán - quản lý tài sản - tính giá thành báo cáo. Không dừng ở đó, bằng nỗ lực và quyết tâm cao, Công ty tiếp tục tự nghiên cứu và phát triển thêm 22 module khác phục vụ công tác quản lý điều hành.

Năm 2015, Thép Miền Nam -VNSTEEL chính thức triển khai phần mềm quản lý ROSY

Đến thời điểm này, toàn bộ các quy trình quản lý hiện hành của Công ty đã được đưa vào phần mềm, các module đã được kế thừa dữ liệu, đồng bộ hoá nên dữ liệu không bị trùng lắp, xung đột. Phần mềm quản lý ROSY đã mang lại các tiện ích như kiểm soát công tác mua, nhập, xuất vật tư nguyên vật liệu phục vụ sản xuất mà cụ thể là kiểm soát giá mua so với các đợt mua hàng trước đó; kiểm soát số lượng đề nghị, không bị trùng lập giữa các bộ phận, kỹ thuật viên; vật tư, phụ tùng tồn kho được kiểm soát chặt chẽ hơn làm giảm thời gian lưu kho, giảm tồn kho, tránh lãng phí trong việc sử dụng vật tư phụ tùng. Thành phẩm được quản lý chính xác đến từng bó, cuộn dẫn đến việc truy xuất nguồn gốc kịp thời chính xác để giải quyết khiếu nại nhanh chóng, làm giảm hao hụt mất mát.

Công tác quản trị chi phí và kiểm soát tài chính nội bộ được kịp thời và chặt chẽ hơn do tất cả các nghiệp vụ đều phải được lập quy trình, hướng dẫn công việc đầy đủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Đặc biệt trong công tác sản xuất, các thông số nấu luyện được cập nhật tự động một cách nhanh chóng, chính xác, theo thời gian thực. Dữ liệu quá trình  được cập nhật, kế thừa một cách liên tục mà không phải sử dụng biên bản giấy hoặc thông tin liên lạc bằng điện thoại hay bộ đàm (dữ liệu được truyền chi tiết, đầy đủ hơn so với việc sử dụng bộ đàm hoặc điện thoại), dữ liệu Báo cáo ca sản xuất cũng không phải nhập thủ công mà được trích xuất lại từ các dữ liệu trên máy. Qua đó, giảm công sức cho công nhân vận hành; số liệu báo cáo tin cậy, kịp thời phục vụ tốt cho công tác kiểm soát điều hành sản xuất.

Năm 2021 Thép Miền Nam - VNSTEEL sẽ kết nối văn phòng số

Có thể nói, nhờ mạnh dạn đầu tư công nghệ, việc quản lý điều hành linh hoạt hơn, sản lượng sản xuất cũng tăng đáng kể. Đơn cử như, sản lượng sản xuất phôi thép đạt 619.321 tấn, bằng 93,14 % so với cùng kỳ năm 2019 và vượt 03 % so với kế hoạch năm 2020. Sản lượng sản xuất thép xây dựng đạt 536.165 tấn, bằng 101,55 % so với cùng kỳ năm 2019 và vượt 7 % so với kế hoạch năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 216,504 tỷ đồng, bằng 128,33% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 280,72 % kế hoạch năm 2020

Kết nối văn phòng số...

Cùng với việc sử dụng phần mềm ROSY, ngày 01/12/2020 Thép Miền Nam -VNSTEEL cũng chính thức vận hành Văn phòng số. Việc sử dụng văn phòng số đã hỗ trợ CB-CNV công ty điều hành và quản lý từ xa, mọi lúc mọi nơi; quản lý các công việc đã giao một cách rõ ràng, minh bạch; nắm bắt đầy đủ thông tin, đưa ra quyết định chính xác; tạo môi trường công việc dân chủ, trao đổi công khai…

Dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc đang xử lý; nắm bắt nhanh chóng các công việc của cấp trên giao; báo cáo công việc kịp thời; dễ dàng sắp xếp lịch công việc cá nhân… Phân phối văn bản đơn giản; tra cứu thông tin gốc nhanh chóng; hỗ trợ in báo cáo văn bản, lập sổ văn bản; truyền đạt các thông báo, chỉ thị của lãnh đạo đến các bộ phận nhanh chóng, kịp thời…

Dự kiến trong năm 2021, Thép Miền Nam - VNSTEEL sẽ kết nối văn phòng số với dữ liệu SQL của phần mềm ROSY để phát triển một số tính năng: xử lý các công đoạn đề nghị vật tư, đề nghị thanh toán, đề nghị văn phòng phẩm, …

Ông Nguyễn Nguyên Ngọc, Tổng Giám đốc Thép Miền Nam-VNSteel cho biết, trước đây khi chưa có phần mềm, chúng tôi phải dựa vào nhiều nguồn để có được thông tin cần thiết dùng cho việc phân tích tình hình tài chính và hoạt động của công ty. Từ khi sử dụng phần mềm quản lý việc tiếp cận các thông tin quản trị trở nên dễ dàng hơn, số liệu cũng đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. Việc ứng dụng phần mềm quản lý ROSY đã giúp công ty kiểm soát hiệu quả các nguồn lực, là công cụ quản lý.

PV