Tổng cục Môi trường kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên

Môi trường - Ngày đăng : 17:20, 26/03/2021

(TN&MT) - Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh về việc bụi lò sau quá trình luyện gang thép của Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên, Tổng cục Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan của tỉnh Thái Nguyên để tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với công ty.

Theo phân cấp quản lý, Tổng cục Môi trường đã chuyển tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 300/QĐ-STNMT thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với bụi lò phát sinh từ quá trình luyện gang, thép của công ty.

Quá trình kiểm tra cho thấy, hoạt động của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên có phát sinh bụi lò từ quá trình luyện gang thép của hai nhà máy là Chi nhánh Nhà máy luyện thép Lưu Xá và Chi nhánh Nhà máy luyện gang. Khối lượng bụi lò phát sinh từ công đoạn xử lý khí thải lò điện hồ quang (thu hồi bằng thiết bị lọc bụi túi vải) của Nhà máy luyện thép Lưu Xá trung bình khoảng 3.600 tấn/năm. Nhà máy đã thu gom, lưu giữ bụi lò tại bãi chứa bụi diện tích 1.900m2 của Xí nghiệp năng lượng và kho chứa bụi diện tích 540m2 của Nhà máy luyện gang.

Năm 2020, Nhà máy phát sinh 2.581 tấn bụi lò, đã chuyển giao đi xử lý 1.507 tấn, lượng tồn đọng được lưu giữ tại các kho, bãi nêu trên. Khối lượng bụi phát sinh từ hoạt động của Nhà máy luyện gang (từ quá trình làm sạch khí lò cao để tái sử dụng làm nhiên liệu đốt) trung bình khoảng 4.800 tấn/năm.

Nhà máy này được phép tự xử lý bụi lò cao theo Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cấp. Năm 2020, nhà máy đã tự xử lý 6.132 tấn bụi lò. Tuy nhiên, từ tháng 1/2021 đến nay, nhà máy đã tạm dừng việc tự xử lý và đang có kế hoạch chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý; điều chỉnh đăng ký chủ nguồn thải. Lượng bụi này hiện được tập kết tại nhà kho diện tích 500m2 và sân bãi ngoài trời có phủ bạt.

 

Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên có nhiều chi nhánh hoạt động trên khu vực phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, hầu hết các thủ tục môi trường đều được phân cấp cho địa phương thẩm định, phê duyệt theo quy định. Quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, thẩm quyền cấp Sổ đăng chủ nguồn thải chất thải nguy hại và cơ quan tiếp nhận báo cáo định kỳ tình hình phát sinh, quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải là Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.Tổng cục Môi trường đã trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên quan điểm xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, mọi hành vi vi phạm nếu bị phát hiện đều được xử lý, đồng thời cũng sẽ yêu cầu doanh nghiệp khắc phục triệt để các vi phạm.

Nguyên tắc quản lý chất thải nói chung và chất thải nguy hại nói riêng theo tinh thần Luật Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chủ nguồn thải, trong đó ưu tiên việc giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ chất thải. Trường hợp không thể tái chế, tái sử dụng, chủ nguồn thải phải lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý và định kỳ báo cáo công tác phát sinh và quản lý chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Do vậy, trường hợp của Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên, khi phát sinh chất thải nguy hại không thể tự tái chế, tái sử dụng, phải có trách nhiệm bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Mai Chi