Công ty Than Núi Hồng tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 10:21, 25/03/2021

(TN&MT) - Với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, những năm qua công tác an toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động được Công ty Than Núi Hồng luôn quan tâm, thực hiện.

Xuất phát từ nhận thức và đặc thù sản xuất, Công ty Than Núi Hồng đã chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ). Công ty đã chủ động đẩy mạnh việc phối hợp, tuyên truyền vận động các cá nhân và tập thể lao động đăng ký cam kết thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ-PCCN năm 2020, đạt 100% thực hiện tốt các chỉ thị của cấp trên. Đồng thời, thực hiện xây dựng kế hoạch phát động Tháng hành động, các hoạt động về công tác AT-VSLĐ-PCCN đã được triển khai thực hiện tốt, vì vậy mà năm 2020 toàn công ty không có sự cố cháy nổ.

Nhà sinh hoạt mỏ - công ty than Núi Hồng

Năm 2020, Công ty đã triển khai thực hiện huấn luyện AT-VSLĐ theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Công tác huấn luyện an toàn chuyển nghề, huấn luyện về PCCN được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công ty đã hợp đồng với đơn vị dịch vụ huấn luyện là Trường cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức huấn luyện cho các đối tượng nhóm 1,2,3,4.

Một trong những vấn đề được Công ty đặt lên hàng đầu là việc chăm sóc sức khỏe người lao động. Điển hình như: Tổ chức tốt bữa ăn ca, nước uống cho toàn thể CBCN đầy đủ, đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; không có sự cố ngộ độc thực phẩm; thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phục vụ và an toàn vệ sinh thực phẩm tất cả các bếp ăn.

Việc thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn chế độ, đảm bảo định lượng, dinh dưỡng. Tổng kinh phí bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật trong năm 2020 là hơn 1.737 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ lần 1 và lần 2 cho NLĐ đúng quy định, số lượt người khám là: 986 lượt người. Tổ chức tốt việc bố trí đi điều dưỡng phục hồi chức năng luân phiên cho 169 người lao động.

Bước sang năm 2021, Than Núi Hồng tiếp tục rà soát, hoàn thiện và bổ sung kịp thời các nội quy, quy trình, sơ đồ, bản vẽ, biện pháp thi công, biện pháp an toàn, tài liệu huấn luyện về AT-VSLĐ, PCCN sát với thực tế sản xuất.

Đồng thời, tất cả các nội quy, quy trình, quy định, sơ đồ, bản vẽ, biện pháp thi công, biện pháp an toàn, biển cấm, biển báo về AT-VSLĐ phải thiết thực và dễ hiểu dễ thực hiện, đặc biệt quan âm đến những công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức và tinh thần trách nhiệm với công việc, với công tác AT-VSLĐ tới toàn thể CB-CNV trong công ty.

Tăng cường thực hiện tốt chế độ kiểm tra của người quản lý chỉ huy sản xuất và người lao động. Cán bộ trưởng ca, đốc công trong ca phải là người kiểm tra toàn diện các vị trí làm việc trước khi bố trí sản xuất, bố trí người công nhân vào làm việc.

Chủ động kiểm tra, giám sát chặt chẽ, liên tục việc thực hiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động của người lao động, phải coi công tác kiểm tra, giám sát hiện trường sản xuất là công việc trọng tâm để phòng ngừa TNLĐ, sự cố thiết bị công trình.

Thực hiện công tác quản lý đánh giá rủi ro, phòng ngừa, giải quyết sự cố. Hoàn thiện danh mục các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc của các đơn vị trong năm 2021. Mỗi người trước khi làm việc phải nhận diện cụ thể các yếu tố nguy hiểm tại nơi mình làm việc để tự chủ động các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo AT-VSLĐ. Thường xuyên rà soát và cập nhật đầy đủ các yếu tố nguy hiểm phát sinh tại nơi làm việc vào danh sách các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc.

Với những kết quả đạt được của năm 2020 là bài học kinh nghiệm, là động lực để Than Núi Hồng tiếp tục duy trì sản xuất ổn định trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

Phương Linh