Đà Nẵng: Triển khai Dự án “Đô thị giảm nhựa” tại quận Thanh Khê

Quản lý chất thải rắn - Ngày đăng : 15:20, 22/03/2021

(TN&MT) - Dự án được kỳ vọng đến năm 2022, giảm thiểu 30% ô nhiễm rác thải nhựa; xây dựng 1 mô hình thí điểm “Chợ không sử dụng túi ni lông”… tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) bằng việc hỗ trợ xây dựng các chính sách ưu tiên liên quan đến chất thải nhựa, các hoạt động truyền thông, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với chất thải nhựa trên đất liền, trên biển.

Ngày 22/3, UBND quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng phối hợp với với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF - Việt Nam) tổ chức Hội nghị giới thiêu Dự án “Đô thị giảm nhựa tại TP. Đà Nẵng” và kế hoạch giảm rác thải nhựa trên địa bàn quận.

Dự án “Đô thị giảm nhựa tại TP. Đà Nẵng” do tổ chức WWF tài trợ. Đà Nẵng là một trong các đô thị đầu tiên được WWF xác định ưu tiên thực hiện khảo sát đánh giá trong nhóm đô thị đợt 1 và tiềm năng để tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa cùng với Rạch Gía và Phú Yên. Tại TP. Đà Nẵng, quận Thanh Khê được chọn là khu vực triển khai đồng bộ các giải pháp để hướng đến các mục tiêu, thông qua việc làm, đối tượng cụ thể. Dự án được triển khai từ nay đến năm 2025.

Hội nghị triển khai kế hoạch giảm nhựa tại quận Thanh Khê

Theo đó, Kế hoạch Hành động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2025 có mục tiêu: Vào năm 2022, giảm 30% ô nhiễm rác thải nhựa so với năm 2020; 100% các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn quận không sử dụng chai nước và ống hút nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện; Xây dựng một mô hình thí điểm “Chợ không sử dụn túi ni lông” tại 1 chợ dân sinh; Xoá ít nhất 3 điểm nóng rác thải và đảm bảo không phát sinh điểm nóng rác thải mới; ít nhất 10 trường trên địa bàn của quận tổ chức được hoạt động lồng ghép chương trình giáo dục môi trường; Tổ chức các hoạt động truyền thông định kỳ về ô nhiễm rác thải nhựa và các hoạt động giảm thiểu cho cộng đồng.

Đến năm 2025, các hoạt động và mô hình thí điểm thành công trong năm 2021 - 2022 được thể chế hóa bằng văn bản, chính sách cụ thể của quận; Giảm 50% ô nhiễm rác thải nhựa so với năm 2020; 100% hộ dân, trường học, doanh nghiệp, công sở và các đơn vị khác trên địa bàn quận thực hiện phân loại rác tại nguồn; Ít nhất 50% các cơ sở kinh doanh không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các khu du lịch và dịch vụ ven biển; ít nhất 50% ngư dân không thải bỏ ngư cụ, rác nhựa xuống biển; Triển khai hiệu quả cơ chế giám sát, xử phạt người xả rác không đúng nơi quy định.

Trong giai đoạn 2020 -2021, quận Thanh Khê thí điểm mô hình "Chợ không sử dụng túi ni lông" tại 1 chợ dân sinh

Theo ông Lê Trung Minh Tân, Trưởng phòng TN&MT quận Thanh Khê, những năm gần đây quận Thanh Khê đã triển khai thí điểm rất nhiều dự án bảo vệ môi trường và đã có nhiều chương trình phát động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa nên khi tiếp nhận Dự án này quận đã có thể áp dụng kinh nghiệm triển khai từ các Dự án trước. Năm 2021, phòng TN&MT quận sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra môi trường, tiến tới việc xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi để việc thực hiện Dự án đạt được hiệu quả cao.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, giám đốc Chương trình giảm nhựa của Tổ chức WWF – Việt Nam cho biết, đơn vị cam kết hỗ trợ quận Thanh Khê xây dựng các hoạt động cụ thể ở địa phương để xóa các điểm nóng, phân loại rác thải tại nguồn và nâng cao nhận thức cho học sinh ở các trường học. Đồng thời, WWF cũng sẽ hỗ trợ quận Thanh Khê xây dựng các kế hoạch, chiến lược lâu dài để có thể quản lý rác thải tốt hơn. Từ mô hình điểm của quận Thanh Khê sẽ được nhân rộng khắp, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn trong cả nước để giải quyết bài toán ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay.

Lan Anh