Thái Nguyên: HĐND tỉnh khóa XIII họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong nước - Ngày đăng : 14:04, 22/03/2021

(TN&MT) - Sáng ngày 22/3, tại tầng 2 Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên, HĐND tỉnh khóa XIII họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh hội trường kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Dự Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 có đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 1; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương của tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tích cực triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan tư pháp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm và bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. Các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, kết luận của Đảng bộ tỉnh được HĐND tỉnh thể chế hóa kịp thời thành 279 nghị quyết và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hoạt động giám sát được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh duy trì thường xuyên trước, trong và sau mỗi kỳ họp, với hình thức, phương thức phù hợp, nâng cao về chất lượng hiệu quả, được cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thuận và đánh giá cao. HĐND tỉnh thực sự khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Các đại biểu cùng các thành viên tham dự kỳ họp làm lễ chào cờ.

Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung như: xem xét, thông qua 17 tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện quy trình bầu, miễn nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền. Xem xét và thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2016-2021; Tập trung đánh giá toàn diện về những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và đại biểu HĐND tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung của kỳ họp, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần tích cực vào thành công của Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, kế thừa và phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, công tác của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, tiếp tục nâng cao đời sống và mang lại sự hài lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những kết quả đạt được là rất đáng phấn khởi và trân trọng. Song, cần thẳng thắn nhìn nhận với tinh thần cầu thị, không né tránh những hạn chế, yếu kém trong quá trình hoạt động như trong Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã đánh giá. Để từ đó rút ra những kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục trong quá trình hoạt động ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, bước vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội, song cũng có không ít khó khăn, thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức nặng nề. Đồng chí đề nghị HĐND và UBND tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh xây dựng nền hành chính năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là phương châm hoạt động. Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, nhất là quy trình, thủ tục về đầu tư.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, quyết định những nội dung hết sức quan trọng về cơ chế, chính sách, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những nội dung này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, kết luận về chủ trương để HĐND tỉnh tập trung, thảo luận, quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ xem xét, tiến hành miễn nhiệm và bầu một số chức danh theo thẩm quyền. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh trên tinh thần dân chủ, tập trung, trách nhiệm, thực hiện công tác miễn nhiệm và bầu các chức danh được giới thiệu để kiện toàn bộ máy của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe một số báo cáo, tờ trình như: Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.266 đoạn từ Ngã tư Sông Công (giao Quốc lộ 3 cũ) đến Ngã tư Điềm Thụy (giao Quốc lộ 37); Tờ trình về việc thông qua Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Nguyễn Kiều