Tập trung rà soát, xây dựng các nhiệm vụ về tài nguyên nước đồng bộ

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 20:56, 19/03/2021

(TN&MT) - Chiều 19/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 lĩnh vực tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: Thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ TN&MT, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Nghị quyết 06/ NQ-CP ngày 21/1/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; Cục Quản lý tài nguyên nước, đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đối với Đề án kiểm kê tài nguyên nước, Cục đã phân công nhiệm vụ thực hiện và đang hoàn thiện hồ sơ trình (tờ trình, quyết định và thuyết minh đề án). Với Đề án an ninh nguồn nước, Cục đã phân công nhiệm vụ thực hiện và đang xây dựng dự thảo khung đề án an ninh nguồn nước. Bên cạnh đó, Cục đã thành lập tổ soạn thảo và tổng hợp ý kiến của địa phương và các ý kiến tổ chức, cá nhân để xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tại cuộc họp

Hiện, có 3 nhiệm vụ thuộc đề án Chính phủ của Trung tâm Quy hoạch chủ trì: Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn; điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lãnh thổ Việt Nam.

Trong năm 2021, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện Giai đoạn 2 (2021 - 2023) của dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại 16 vùng núi cao, khan hiếm nước thuộc 10 tỉnh gồm: Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Kon Tum, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Long An. Các đơn vị đã triển khai thực hiện từ tháng 1/2021, đến nay, đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chuẩn bị; điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Hiện, đơn vị đang khảo sát đo địa vật lý và đang thực hiện công tác khoan khảo sát nước dưới đất tại một số vùng.

Bên cạnh đó, đề án án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” giai đoạn 2 (2020 - 2021 triển khai tại 8 đô thị lớn gồm: Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Cà Mau, Rạch Giá, Long Xuyên và Bạc Liêu. Theo kế hoạch Trung tâm, 3 đô thị đã thi công từ 2020 gồm: Vĩnh Yên , Cà Mau và Long Xuyên sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại và báo cáo tổng kết vào tháng 6/2021. Đối với 5 đô thị còn lại khẩn trương thi công thực địa, dự kiến đến tháng 6/2021 sẽ hoàn tất công tác thực địa và tổng kết đề án trước tháng 11/2021; trình Bộ phê duyệt đề án hoàn thành, đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2021.

Quang cảnh cuộc họp

Đối với đề án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lãnh thổ Việt Nam”, theo Quyết định phê duyệt danh mục mở mới các nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 của Bộ, Trung tâm được giao lập, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án trên. Trung tâm đã giao cho các đơn vị tổng hợp tài liệu từ tháng 11/2020, hiện nay đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề cương đề án và sẽ trình Bộ phê duyệt vào tháng 10/2021 theo kế hoạch của Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Cục quản lý tài nguyên nước chủ trì rà soát, xây dựng các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước đảm bảo tránh chồng chéo, trùng lặp. Từ đó, lập bản báo cáo từng nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo theo tiến độ thời gian.

Hoàng Ngân