Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 22/3

Trong nước - Ngày đăng : 11:01, 19/03/2021

(TN&MT) - Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc Họp báo đã thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIII, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày (22 - 23/3).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên Đỗ Đức Công chủ trì cuộc họp báo.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công, đây là Kỳ họp này rất quan trọng, sẽ đánh giá toàn diện những thành tựu, cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; công tác kiểm sát của ngành Kiểm sát nhân dân, kết quả công tác của Tòa án nhân dân hai cấp. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận đối với 25 báo cáo, đề án, tờ trình, thông báo và dự thảo Nghị quyết mang tính chiến lược nhằm phát triển kinh tế -  xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến, Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIII sẽ thông qua 18 nghị quyết, trong đó có 03 nghị quyết về công tác cán bộ; đồng thời, xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền

Lãnh đạo HĐND tỉnh Thái Nguyên đã trả lời một số ý kiến cơ quan báo chí quan tâm; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của phóng viên báo chí, cung cấp tài liệu, phục vụ tốt hơn cho công tác tuyên truyền: Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước của HĐND tỉnh; kết quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua; kết quả giải quyết những vấn đề báo chí quan tâm, phản ánh tồn tại các chương trình dự án trên địa bàn...

 

Xuân Vũ