Lào Cai: Chú trọng giống cây để phát triển trồng rừng

Xã hội - Ngày đăng : 21:39, 12/03/2021

(TN&MT) - Hiện nay, người dân trong tỉnh Lào Cai đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để vào vụ trồng rừng mới, trong đó, việc kiểm soát chất lượng giống cây lâm nghiệp được đặt lên hàng đầu.

Năm 2021, toàn tỉnh Lào Cai có kế hoạch trồng mới 9.350 ha rừng tập trung và hơn 2 triệu cây xanh phân tán theo Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021 - 2025”. Để hoàn thành kế hoạch giao, UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao nhiệm vụ trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh, kế hoạch trồng cây xuân Tân Sửu và kế hoạch trồng rừng chi tiết đến từng huyện, thị xã, thành phố. Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các hạt kiểm lâm tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố giao nhiệm vụ trồng cây xanh phân tán, trồng rừng năm 2021 đến từng xã, thị trấn.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 100 hộ sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Các cơ sở này mỗi năm sản xuất hơn 90 triệu cây giống, không chỉ đáp ứng nhu cầu cây giống của bà con trong tỉnh, mà còn xuất bán sang các tỉnh lân cận.

Tỉnh Lào Cai chú trọng phát triển cây giống với mục tiêu trồng mới 9.350 ha rừng tập trung năm 2021 và hơn 2 triệu cây xanh phân tán theo Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2021 - 2025”.

Đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã cơ bản chuẩn bị đủ nguồn giống phục vụ trồng rừng. Cụ thể, số lượng cây còn tồn năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 22 triệu cây (phục vụ trồng rừng vụ xuân - hè). Dự kiến sản xuất giống năm 2021 đạt khoảng 70 triệu cây giống (45 triệu cây quế, 5 triệu cây thông mã vĩ, 3 triệu cây sa mộc, 3 triệu cây lát hoa, 2 triệu cây mỡ, 2 triệu cây sơn tra, 3 triệu cây bồ đề và các loài cây khác).

Để đảm bảo chất lượng cây giống trồng rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các lô giống, đồng thời cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất cây giống kỹ thuật đóng bầu, chăm sóc và phổ biến tiêu chuẩn cây xuất vườn.

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai chủ yếu quản lý nguồn gốc giống cây, còn các đơn vị sản xuất tự công bố và tự chịu trách nhiệm về cây giống. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng rừng trồng, Chi cục Kiểm lâm khuyến cáo người dân nên tìm đến các cơ sở được cấp phép để mua cây giống, không mua cây giống không có nguồn gốc trên thị trường, tránh gây thiệt hại về kinh tế. Người dân cũng nên chuyển sang trồng rừng gỗ lớn với chu kỳ 10 - 12 năm thay vì trồng rừng chu kỳ 5 - 7 năm như trước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng gỗ, hướng tới phục vụ thị trường xuất khẩu, đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Bích Hợp