Quảng Nam: Thất thoát hàng chục tỷ đồng thuế từ các thủy điện tận thu khoáng sản

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 17:57, 11/03/2021

(TN&MT) - Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thuế tài nguyên (Thuế TN), phí bảo vệ môi trường (phí BVMT) tại 4công trình thuỷ điện tận thu các loại khoáng sản phục vụ xây dựng ở Quảng Nam lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều “lỗ hỗng” gây thất thoát thuế, phí tài nguyên hàng chục tỷ đồng.

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận về việc chấp hành các quy định của nhà nước về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư và các doanh nghiệp khai thác, tận thu các loại khoáng sản phục vụ xây dựng các công trình thủy điện: Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 và phát hiện nhiều sai phạm.

Thủy điện Sông Tranh 2 bị thu hồi 2,4 tỉ đồng tiền thuế và phí bảo vệ môi trường 

Cụ thể, tại công trình Thủy điện Đăk Mi 4 (huyện Phước Sơn), từ số liệu cung cấp của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, kết quả đối chiếu chứng từ liên quan đến kê khai nộp thuế TN, phí BVMT của một số đơn vị... đã xác định nhiều doanh nghiệp tận dụng đá, chế biến đá bán nhưng kê khai nộp thuế, phí chưa đầy đủ; cụ thể: Cty TNHH MTV Bình Long chưa kê khai 317.434m3 đá hộc, số tiền thuế TN, phí BVMT còn phải nộp là 1,15 tỷ đồng; Cty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO chưa kê khai 153.975m3 đá hộc, số tiền thuế TN, phí BVMT phải nộp là 315,1 triệu đồng; Cty CP Cơ giới và Xây lắp số 9 có khối lượng đá còn lại 42.101m3 chưa kê khai nộp thuế TN và phí BVMT với số tiền 167,8 triệu đồng; Cty CP LICOGI 12 chưa kê khai nộp thuế, phí đối với khối lượng đá đã tận dụng 4.857m3; tương ứng số tiền thuế TN, phí BVMT phải nộp là 14,5 triệu đồng...

Tương tự, tại công trình Thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My), đối với khối lượng đá khai thác, Chi nhánh Miền Trung Tổng Cty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP chưa kê khai 113.701m3 đá hộc (khai thác bổ sung) với tổng số tiền thuế, phí phải nộp là 864 triệu đồng. Đối với khối lượng đá tận dụng là 404.653m3, các đơn vị chưa kê khai nộp thuế, phí gồm: Chi nhánh Miền Trung Tổng Cty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP phải nộp thuế TN và phí BVMT là 1,15 tỷ đồng, Tổng Cty Xây dựng Lũng Lô phải nộp 94,8 triệu đồng, Cty Cổ phần Cavico Xây dựng cầu hầm phải nộp là 121 triệu đồng; Tổng Cty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) phải nộp thuế TN và phí BVMT là 164 triệu đồng...

Thủy điện Sông Bung 4 chưa thực hiện kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Tại công trình Thủy điện Sông Bung 4 (huyện Nam Giang), đối với đá tận dụng, Cty TNHH MTV Xây dựng 470 có thuế TN và phí BVMT phải nộp là 280 triệu đồng, Cty CP Đầu tư và Xây lắp số 5 phải nộp là 108 triệu đồng; Cty CP Việt Ren phải nộp là 147,6 triệu đồng...  Nhiều nhất là Cty SINOHDRO CORPORATION Ltd, có tổng khối lượng đá thành phẩm sử dụng thi công hạng mục công trình 1.444.370m3, quy ra đá hộc 1.707.759m3, trong đó mua đá của Cty Cổ phần Sông Đà 5 là 853.835m3, đá tận dụng là 853.923m3; tương ứng với khoản thuế TN và phí BVMT phải nộp là 4,29 tỷ đồng.

DA công trình Thuỷ điện sông Bung 2 (huyện Nam Giang) đã được Kiểm toán Nhà nước kiểm toán về hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư. Trong đó có xác định việc kê khai nộp thuế, phí liên quan đến khai thác, sử dụng đá tại DA và Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu kê khai nộp bổ sung số tiền là 13,4 tỷ đồng. Trong đó: Thuế TN là 7,8 tỷ đồng, phí BVMT là 1,86 tỷ đồng và tiền cấp quyền khai thác là 3,69 tỷ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thuế TN, phí BVMT của các chủ đầu tư DA, các đơn vị khai thác và các đơn vị sử dụng vật liệu xây dựng thi công các gói thầu tại các công trình thủy điện chưa đầy đủ theo quy định pháp luật; nhất là việc kê khai nộp tiền thuế, phí cho Nhà nước như phần đã nêu trên. Trong đó, công trình thủy điện Đăk Mi 4 gần 1,7 tỷ đồng, thủy điện Sông Tranh 2 hơn 2,4 tỷ đồng. Riêng công trình thủy điện Sông Bung 4 do thiếu hợp tác giữa đối tượng thanh tra với Đoàn thanh tra nên việc tính toán và xác nhận số liệu sai phạm không được thực hiện đầy đủ. Thanh tra tỉnh kiến nghị kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền sai phạm hơn 4,1 tỷ đồng. Yêu cầu các đơn vị có sai phạm nêu trên nộp các khoản tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh trước ngày 31/12/2020.

 

Võ Hà