Petrolimex phong trào thi đua sẽ lan tỏa sâu rộng

Kinh tế - Ngày đăng : 18:22, 09/03/2021

(TN&MT) - Năm 2021 là năm ghi dấu 65 năm phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) và cũng là năm đầu tiên triển khai nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn đan xen.

Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng 2 gương điển hình tiên tiến Petrolimex

Sức mạnh của truyền thống chính là nền tảng để Petrolimex tiếp tục tiến xa hơn trong năm mới, tiếp nối thành quả về “mục tiêu kép”. Và trong những ngày đầu tháng 3 này, hàng chục ngàn CBCNV-NLĐ Petrolimex khắp mọi miền tổ quốc đều hướng về thời khắc ghi dấu ấn lịch sử ngành Xăng dầu Việt Nam để được tiếp thêm sức mạnh phấn đấu, thi đua lao động sản xuất trong năm mới.

Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và dấu ấn 65 năm Petrolimex (1956-2021), 93 năm Ngày truyền thống Ngành xăng dầu Việt Nam (13.3.1928 – 13.3.2021),  Ban Lãnh dạo Tập đoàn và Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã phát động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất – kinh doanh 2021 tới toàn ngành.

Toàn hệ thống Petrolimex nỗ lực thi đua giữ vững “an toàn là ưu tiên số 1”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 dựa trên cơ sở phấn đấu nâng cao năng suất, chất lượng, dịch vụ và hiệu quả SXKD thông qua các hoạt động cụ thể như: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực bán lẻ cũng như tăng trưởng sản lượng; Đầu tư mới, hiện đại hóa hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu; Tích cực nghiên cứu triển khai cách nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tái cơ cấu doanh nghiệp; triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ mới trong SXKD và đảm bảo công tác an toàn trên tất cả lĩnh vực hoạt động.

Cùng với đó, Tập đoàn xây dựng ổn định và phát triển truyền thống tốt đẹp của ngành Xăng dầu thông qua chấp hành cũng như thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy chế của Tập đoàn. Mỗi CBCNV-NLĐ phát huy lòng yêu nước, truyền thống và văn hóa Petrolimex để giữ vững hình ảnh của một thương hiệu văn minh – chuyên nghiệp. Từng đơn vị thành viên cần chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ để cùng Tập đoàn thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

Công nhân xăng dầu B12 thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Bằng sự nhất quán trong chỉ đạo, thông qua các hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tin tưởng phong trào thi đua sẽ lan tỏa sâu rộng cùng nhiều tập thể/cá nhân tiêu biểu được các cấp tôn vinh, khen thưởng.

PV