Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Biển đảo - Ngày đăng : 16:57, 03/03/2021

(TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, tổng số tàu cá khai thác hải sản trong toàn tỉnh tính đến 24/02/2021 là 7.091 chiếc. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy sản) quản lý loại tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m trở lên là 2.265 chiếc; Cấp huyện, cấp xã quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 m là 4.826 chiếc. Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được 553/1.290 tàu cá, đạt 43% tổng số tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên.

Thanh Hóa tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Riêng trong tháng 2/2021 đăng kiểm được 75 tàu, còn lại 960 tàu hết hạn đăng kiểm; Cấp 9 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên. Tổng số tàu cá phải đánh dấu 4.133 tàu, đã đánh dấu được 3.974 tàu, đạt 96,1%. Tại 3 cảng cá chỉ định có 77 lượt tàu rời cảng, 109 lượt tàu cập cảng, thu 73 nhật ký khai thác thủy sản đạt 67% số tàu cập cảng, sản lượng thủy sản qua cảng là 531 tấn.

Các lực lượng chức năng chủ động và phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cửa lạch, trên biển về chấp hành các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chi cục Thủy sản tổ chức tuần tra, kiểm soát 6 đợt; quan sát được 121 tàu cá, kiểm tra, kiểm soát 76 tàu, xử lý vi phạm hành chính 4 tàu.

Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Còn nhiều chủ tàu/thuyền trưởng chưa ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, thông báo trước 1 giờ cập, rời cảng với các BQL cảng cá theo quy định. Không ít tàu chưa lắp thiết bi ̣giám sát hành trình, quá hạn đăng kiểm, chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn thi hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp đến các chủ tàu, ngư dân. Hướng dẫn các chủ tàu cá hoàn thành việc đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, kẻ biển số, đánh dấu tàu cá, ghi nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản; hoàn thành lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát tàu cá theo quy định. Đồng thời triển khai những nội dung cấp bách để góp phần cùng cả nước sớm khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Hoàng Anh