14.607 mảnh bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000 được cung cấp cho địa phương

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 17:08, 01/03/2021

(TN&MT) - Thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính”, thời gian qua, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã cung cấp 14.607 mảnh bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2.000 trên đất liền và trên biển cho 55/63 tỉnh, thành phố để làm căn cứ triển khai thực hiện Dự án.

Theo ông Phan Ngọc Mai, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, 14.607 mảnh bản đồ này đã được chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính, mốc địa giới, điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính cho 55/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, có 4.752 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2.000, 3.503 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5.000 và 6.352 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000.

Riêng 8 tỉnh, Thành phố: Hà Nội, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Gia Lai, Long An, Cà Mau và Hồ Chí Minh do đã triển khai lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tại địa phương trước khi có Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ nên Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam không đưa vào kế hoạch cung cấp bản đồ nền địa hình cho các địa phương này.

Bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000 trên đất liền (Ảnh:MH)

Bên cạnh việc cung cấp bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia VN-2000 trên đất liền, Cục cũng đã hoàn thành biên tập bộ bản đồ nền tỷ lệ 1:50.000 (255 mảnh) và tỷ lệ 1:250.000 (10 mảnh) phủ trùm vùng biển Việt Nam từ bờ biển ra đến đường cơ sở Lãnh hải phục vụ triển khai thực hiện phương án phân định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo Việt Nam.

Sản phẩm đã được in ra bản đồ giấy đóng thành tập và dữ liệu số được ghi trên đĩa CD-ROM theo từng tỉnh để bàn giao cho các địa phương. Kết quả bàn giao đã đáp ứng kịp thời cho các địa phương triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513 tại địa phương.

Thủy Nguyễn