Hà Tĩnh: Cải cách TTHC lĩnh vực TN&MT tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 10:59, 28/02/2021

(TN&MT) - Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó, đơn vị đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giảm phiền hà, tiết kiệm được thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển trên địa bàn.

Theo đó, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã phân công lãnh đạo, ủy quyền, bố trí thời gian hợp lý hàng ngày để trực tiếp phê duyệt các TTHC đã được thẩm định tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh, Sở triển khai đa dạng hóa các phương thức tiếp nhận hồ sơ TTHC, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, như: Thực hiện nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Cải cách hành chính theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện cho người dân và tổ chức

Ngoài ra, thường xuyên rà soát các TTHC theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. Hiện một số TTHC có tần suất giao dịch cao như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm thời gian giải quyết xuống còn khoảng 50%. Đặc biệt, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã xây dựng Bộ TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân.

Không chỉ được rút ngắn về thời gian, chất lượng giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Báo cáo của Sở TN&MT Hà Tĩnh cho hay, tính đến hết năm 2020, đơn vị đã tham mưu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 27 thủ tục hành chính và mức độ 4 đối với 11 thủ tục hành chính.

Về tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đã bám sát theo đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá thời hạn trong năm là 0%. Theo đó, năm 2020 (tính từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/12/2020), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 55.322 hồ sơ. Trong đó: tiếp nhận qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh là 1.486 hồ sơ; tiếp nhận qua Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện là 53.836 hồ sơ (trong đó 45 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua).

Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 1.301 hồ sơ (đạt 100%); đang giải quyết chưa đến hạn 185 hồ sơ; Tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện (thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai) đã giải quyết đúng hạn 51.362 hồ sơ (đạt 100%); đang giải quyết chưa đến hạn 2.474 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do đơn vị tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn, đạt 100%, không có hồ sơ xử lý chậm hạn.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất trong thời gian tới, lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh khẳng định: Năm 2021, Sở tiếp tục rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật; Thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

Đức Cảnh