Huế: Cấp phép thăm dò khoáng sản đất san lấp phục vụ các dự án lớn

Tài nguyên - Ngày đăng : 06:37, 26/02/2021

(TN&MT) - Việc cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 1 (thị xã Hương Trà) là để phục vụ thi công các dự án lớn tại Thừa Thiên Huế.

Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 1 (phường Hương Xuân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà).

Theo Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực quy hoạch khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 1 nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1918/2017/QĐ-UBND.

Thừa Thiên Huế cấp phép thăm dò khoáng sản đất san lấp

Đồng thời, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh nhằm phục vụ thi công các dự án, gồ dự án xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự án Chương trình Phát triển các Đô thị loại II (Green City); Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2- Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Vị trí thăm dò loại khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 1 (phường Hương Xuân và xã Hương Bình, thị xã Hương Trà) có diện tích 13,2 ha.

Căn cứ Khoản 1 Điều 58 của Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Khe Bội 1.

Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 của Luật Khoáng sản năm 2010 nếu có nhu cầu thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực khoáng sản trên thì lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò theo quy định nộp về Sở TN&MT trước ngày 27/3/2021.

Kết thúc thời gian thông báo trên, Sở TN&MT sẽ tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân đề nghị được thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 25 Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

Được biết, Khe Bội 1 là khu vực thứ 3 được Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc việc lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp từ đầu năm 2021 đến nay.

Trước đó, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Ghích Dương 2 (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) và tại khu vực Vũng Chòi (phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà).

Văn Dinh - Minh Trang