Trị giá xuất nhập khẩu Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 11:22, 24/02/2021

(TN&MT) - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2021 (từ ngày 1/2 đến ngày 15/2/2021) đạt 19,18 tỷ USD, giảm 33,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1/2021.

Xuất khẩu Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD trong nửa đầu tháng 2/2021. Ảnh minh họa

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 2/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/2/2021 đạt 74,15 tỷ USD, tăng 31,1%, tương ứng tăng 17,58 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 53,03 tỷ USD, tăng 39,6% (tương ứng tăng tới 15,05 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 21,13 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 2,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ 1 tháng 2/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 695 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2021, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,76 tỷ USD.

Xuất khẩu giảm 36,1%

Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2021 đạt 9,94 tỷ USD, giảm 36,1% (tương ứng giảm 5,63 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 01/2021.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 1/1/2021 đến 15/2/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 2/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 1/2021 ở một số nhóm hàng như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,5 tỷ USD, tương ứng giảm 46,3%; móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 665 triệu USD, tương ứng giảm 37%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 581triệu USD, tương ứng giảm 26,6%; hàng dệt may giảm 318 triệu USD, tương ứng giảm 22,3%...

Như vậy, tính đến hết 15/2/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 38,46 tỷ USD, tăng 36,8% tương ứng tăng 10,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 2/2021 đạt 7,51 tỷ USD, giảm 35,7%, tương ứng giảm 4,17 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 1/2021. Tính đến hết ngày 15/2/2021, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 29,07 tỷ USD, tăng 46,5%, tương ứng tăng 9,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,6% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu đạt 9,24 tỷ USD

Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2021 đạt 9,24 tỷ USD, giảm 30% (tương ứng giảm 3,96 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1/2021.

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 1/1/2021 đến 15/2/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 2/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 1/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 565 triệu USD, tương ứng giảm 30,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tửu và linh kiện giảm 545 triệu USD, tương ứng giảm 18,6%; điện thoại các loại & linh kiện giảm 373 triệu USD, tương ứng giảm 38%...

Như vậy, tính đến hết 15/2/2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 35,7 tỷ USD, tăng 25,4% (tương ứng tăng 7,24 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá nhập khẩu hàng ​hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 6,37 tỷ USD, giảm 26% (tương ứng giảm 2,24 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 1/2021. Tính đến hết ngày 15/02/2021, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 23,96 tỷ USD, tăng 32,1% (tương ứng tăng 5,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 67,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Lưu Nguyên Sơn