Bình Định tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Biển đảo - Ngày đăng : 19:44, 23/02/2021

(TN&MT) - Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản là một trong những giải pháp được UBND tỉnh Bình Định chú trọng thực hiện nhằm tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản là một trong những điểm mới trong Luật Thủy sản năm 2017 đã được quy định tại Điều 10. Theo đó, quy định về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản với mục tiêu nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từng bước thực hiện chủ trương xã hội hóa, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, là giải pháp hữu hiệu giảm xung đột lợi ích trong cộng đồng và góp phần đưa ngành thủy sản phát triển một cách bền vững.

Kể từ khi Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, được hỗ trợ kinh phí của các tổ chức MCD, GEF, Chi cục Thủy sản Bình Định đã phối hợp với Hiệp hội Thủy sản, Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn hướng dẫn các tổ chức cộng đồng đang hoạt động theo phương thức đồng quản lý thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn quyết định công nhận và giao quyền quản lý nguồn lợi thủy sản (theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019); đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân tổ chức thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường tuyên truyền về bảo vệ rạn san hô vịnh Quy Nhơn 

Đến nay có 4 tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản được thành lập trên địa bàn 4 xã/phường thuộc khu vực biển vịnh Quy Nhơn là Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu và Ghềnh Ráng.

Trong năm 2020 đã có 2 tổ chức cộng đồng được công nhận và giao quyền bảo vệ khu vực biển tại Bãi Dứa, xã Nhơn Lý với diện tích 8,02 ha và khu vực biển phía Tây Hòn Khô Nhỏ, xã Nhơn Hải với diện tích 12,043 ha. 

Đầu tháng 2/2021, sau khi thẩm định hồ sơ của các tổ chức cộng đồng, UBND thành phố Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về việc công nhận và giao quyền cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực biển Hòn Nhàn, phường Ghềnh Ráng với diện tích 5,83 ha; Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về việc công nhận và giao quyền cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực Bãi Trước, xã Nhơn Châu với diện tích 20,24 ha.

Ra quân dọn rác bảo vệ môi trường các bãi biển 

Đến nay, 4 tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu và Ghềnh Ráng đã được UBND thành phố Quy Nhơn công nhận và giao quyền quản lý khu vực biển có diện tích xác định theo Luật Thủy sản 2017.

Hi vọng trong thời gian tới khi có sự chung tay quản lý, bảo vệ của các tổ chức cộng đồng, hệ sinh thái rạn san hô tại khu vực biển vịnh Quy Nhơn sẽ được phục hồi và phát triển tạo môi trường sống lý tưởng cho các loài thủy sản sinh sôi và phát triển. Cùng đó, mô hình quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng sẽ được nhân rộng trên toàn tỉnh, chung tay cùng với chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ nguồn tài nguyên biển vô cùng quí giá nhằm duy trì và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân.

Mỹ Bình