Hải Dương: Lập chốt kiểm soát Covid – 19 tại các KCN trên địa bàn huyện Kim Thành

Xã hội - Ngày đăng : 19:42, 23/02/2021

(TN&MT) - Ngày 23/2, Tiểu ban an ninh trật tự - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã quyết định thành lập 3 chốt liên ngành cấp tỉnh tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành.

Theo đó, bố trí một chốt tại khu công nghiệp Lai Vu và hai chốt tại khu công nghiệp Phú Thái kể từ ngày 24/2/2021 để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19.

Chốt kiểm soát dịch Covid - 19 ở Hải Dương 

Các chốt có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào khu công nghiệp để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Tin & ảnh: Phạm Hoàng