Đà Nẵng cho người dân trả nợ tiền đất theo giá cũ đến hết tháng 2/2021

Đất đai - Ngày đăng : 17:57, 23/02/2021

(TN&MT) - Ngày 23/2, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cho hay, đã có báo cáo về tình hình thu nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79 ngày 26/10/2019 của Chính phủ.

Tính đến ngày 18/2/2021, đã có 2.250 hồ sơ trong tổng số 3.573 hồ sơ trên toàn TP đã trả nợ tiền sử dụng đất theo nghị định trên.

Theo ông Nguyễn Hồng An - Phó giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng, thì trước đó sở đã có công văn gửi UBND các quận, huyện đề nghị rà soát các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện thu nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79. 

Ngày 28/2 tới đây là thời hạn cuối cùng để người dân Đà Nẵng trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo chính sách và giá đất cũ

Sau khi rà soát thì vẫn còn rất nhiều vướng mắc và chưa đủ cơ sở pháp lý để ban hành quyết định giao đất dẫn đến cơ quan thuế chưa phát hành thông báo thu nợ tiền sử dụng đất, người dân không có cơ sở nộp tiền, như: mua bán viết tay, hợp đồng uỷ quyền hết thời hạn, người được bố trí đang định cư ở nước ngoài, hồ sơ giao đất không khớp quy hoạch đã phê duyệt, thiếu quyết định phê duyệt kết quả bố trí đất tái định cư, không có hồ sơ thu nợ do đơn vị do đơn vị trước đây không bàn giao….

Sở TN&MT đã đề xuất UBND TP xem xét, thống nhất giải quyết thu nợ, tạm thời chưa ban hành quyết định giao đất và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với hồ sơ giải tỏa trong giai đoạn trước đây không có chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất, không được UBND TP, lãnh đạo thành phố giải quyết cho nợ (giai đoạn từ 1995-1999).

UBND quận Thanh Khê đề xuất lấy khung ghi nợ tiền sử dụng đất thấp nhất của các trường hợp bố trí tái định cư cùng dự án là 65% (nằm trong các trường hợp bố trí tái định cư UBND quận Thanh Khê tiếp nhận, có bút phê ghi nợ tiền sử dụng đất của lãnh đạo TP).

Tính đến ngày 18/2/2021, đã có 2.250 hồ sơ trong tổng số 3.573 hồ sơ trên toàn TP đã trả nợ tiền sử dụng đất theo nghị định trên

Số tiền sử dụng đất còn lại không được ghi nợ, quy đổi ra diện tích đất theo đơn giá đất tái định cư tại thời điểm bố trí và thu tiền sử dụng đất theo
chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Tuy nhiên theo Sở TN&MT TP. Đà Nẵng, đề xuất cho nợ và áp dụng thu nợ tương tự các trường hợp có bút phê của lãnh đạo TP cho nợ trong giai đoạn 1995-1999 trước đây đối với hộ gia đình, cá nhân ngoài quy định trên tại thời điểm hiện nay là không đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành.

Theo Sở TN&MT, ngày 28/2 tới đây là thời hạn cuối cùng để người dân Đà Nẵng trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo chính sách và giá đất cũ. Vì vậy, các hộ dân còn nợ cần sớm trả nợ để tránh thiệt thòi là phải trả nợ theo giá đất tại thời điểm hiện nay sau khi Nghị định 79 hết "ưu ái".

Trước đó, HĐND TP. Đà Nẵng cũng đã ban hành Nghị quyết về việc ủy thác 200 tỉ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội TP để các hộ dân vay trả nợ đúng thời hạn.

Các hộ dân còn nợ cần sớm trả nợ để tránh thiệt thòi là phải trả nợ theo giá đất tại thời điểm hiện nay sau khi Nghị định 79 hết "ưu ái"

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, đến ngày 28/2, Chủ tịch UBND các quận, huyện ưu tiên triển khai thực hiện nghị định, trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải khẩn trương làm việc với cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội và các đơn vị liên quan để xử lý.

Mọi thiếu sót, chậm trễ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân thì Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.

Xuân Lam