TP.Bến Tre phấn đấu đến năm 2023 không còn rác thải gây ô nhiễm môi trường 

Quản lý chất thải rắn - Ngày đăng : 14:50, 23/02/2021

(TN&MT) - Thành ủy Bến Tre vừa ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chủ trương “sáu không” gồm: không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường; không biển hiệu, quảng cáo sai quy định; không để lấn chiếm đường phố trái phép; không để tình hình ma túy diễn biến phức tạp; không để nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng; không để tội phạm hoạt động có tổ chức.

TP.Bến Tre ngày càng xanh - sạch - đẹp

Nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2023, trên địa bàn không còn rác thải gây ô nhiễm môi trường; năm 2025, không còn điểm đen về nước thải gây ô nhiễm môi trường. Về nội dung không biển hiệu, quảng cáo sai quy định phấn đấu đến năm 2023, có 80% biển hiệu trên các tuyến đường nội ô thành phố và 70% biển hiệu trên các tuyến đường ngoại ô thành phố thực hiện đúng theo quy định; đến năm 2025, có 100% biển hiệu trên các tuyến đường thành phố thực hiện đúng theo quy định.

Đối với nội dung không để lấn chiếm đường phố trái phép, phấn đấu đến năm 2023, có 75% tuyến đường nội ô thành phố và 65% tuyến đường ngoại ô thành phố không còn bảng quảng cáo, phát tờ rơi sai quy định; không còn tình trạng dùng loa phóng thanh quảng cáo mua bán. Đến năm 2025 không còn bảng quảng cáo, việc phát tờ rơi, dùng loa phóng thanh quảng cáo sai quy định…

Về nhiệm vụ trọng tâm, đối với thực hiện chủ trương “Không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường”, TP.Bến Tre tập trung huy động nguồn lực xây dựng trạm trung chuyển rác phù hợp với điều kiện thực tế, đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, đảm bảo về khoảng cách không ảnh hưởng môi trường đến trường học, dân cư, các cơ quan, đơn vị tiếp giáp. Đầu tư các trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường và số lượng đáp ứng cho nhu cầu thu gom, vận chuyển rác.

TP.Bến Tre hướng đến mục tiêu “Nâng chất thành phố văn minh đô thị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”

Đồng thời, triển khai công tác phân loại rác thải tại nguồn, thực hiện đồng bộ với đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị thu gom, vận chuyển, công nghệ xử lý và điều kiện thực tế. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường về nước thải của các cơ sở, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tranh thủ các nguồn kinh phí để triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của thành phố.

Đối với chủ trương “Không biển hiệu, quảng cáo sai quy định”, sẽ tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai, quản lý và xử lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; vận động toàn dân cùng tham gia, giao trách nhiệm cho từng tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội cơ sở thực hiện giám sát, kiểm tra mỗi tuyến đường để quản lý, xiết chặt kỷ cương trong quảng cáo.

Riêng chủ trương “Không để lấn chiếm đường phố trái phép”, các ngành chức năng, xã, phường kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở với thường xuyên kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với hành vi cố ý và kiên quyết xử phạt nghiêm vi phạm theo quy định. Nhất là đối với các hộ kinh doanh cố định nhưng vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè và các trường hợp mua bán dưới lòng đường đã được nhắc nhở. Trong công tác lập lại trật tự đô thị phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng tỉnh, thành phố và các xã, phường. Sau giải tỏa phải duy trì quản lý, chống tái lấn chiếm…

Bạch Thanh