TP Nam Định: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021

Môi trường - Ngày đăng : 21:02, 17/02/2021

(TN&MT) - Ngày 17/2, tại Nam Định, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 và phát động phong trào trồng cây năm 2021 nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai, thích ứng với biên đổi khí hậu.

Nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, phủ xanh diện tích đất trống, Thành ủy, UBND thành phố Nam Định đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trồng cây xanh các loại tại những vị trí đất trống để tạo bóng mát, bảo vệ môi trường sống.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định trồng cây hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu tại tỉnh Nam Định được triển khai đồng loạt ở các xã, phường trên địa bàn thành phố; nhiều đơn vị tổ chức trồng từ 1.000-2.000 cây xanh; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố trồng từ 100-200 cây xanh các loại.

Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu tại Nam Định

UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây và bảo vệ cây xanh; chủ động lựa chọn những nơi có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, có tác dụng bảo vệ môi trường để tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho việc trồng cây, lựa chọn, bố trí loại cây trồng phù hợp với từng vị trí, điều kiện cụ thể, chất lượng cây trồng bảo đảm; tổ chức chăm sóc, bảo vệ, quản lý tốt cây trồng.

Việc tổ chức Tết trồng cây phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, không phô trương hình thức. Xây dựng dự án trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố, có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện để mọi tầng lớn nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây.

Việt Linh