Bắc Ninh: Học sinh nghỉ học đến hết ngày 21-2 để phòng, chống dịch

Xã hội - Ngày đăng : 16:55, 16/02/2021

(TN&MT) - Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 426/UBND-KGVX, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc cho trẻ Mầm non, học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19.

Bắc Ninh tăng cường dạy học trực tuyến qua internet và trên truyền hình theo kế hoạch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho trẻ Mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ, chính khóa, hỗ trợ phát triển và hòa nhập giáo dục trên địa bàn tỉnh và Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17-2-2021 đến hết ngày 21-2-2021.

Trong thời gian nghỉ học, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học tổ chức dạy học trực tuyến qua internet và trên truyền hình theo kế hoạch. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ sở y tế, phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch, đảm bảo tốt công tác quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh.

Đức Thiện