Bắc Ninh: Quy định đơn giá vận chuyển rác thải sinh hoạt

Môi trường - Ngày đăng : 21:00, 05/02/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 257/UBND-NN.TN, về việc áp dụng đơn giá vận chuyển rác thải sinh hoạt, từ các điểm tập kết rác thải về khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Công tác thu gom rác thải sinh hoạt ở Bắc Ninh tiếp tục hiện đại bằng các xe chuyên dụng.

Theo đó, đơn giá vận chuyển bằng xe chuyên dụng tính bình quân cho 01 tấn rác thải với cự ly vận chuyển bình quân 10 km đối với loại xe ép rác 2 tấn là 196.000 đồng; loại xe ép rác 4 tấn là 166.000 đồng; loại xe ép rác 7 tấn là 134.000 đồng.

Đối với cự ly vận chuyển bình quân 20 km, đơn giá với loại xe ép rác 4 tấn là 175.000 đồng; loại xe ép rác 7 tấn là 154.000 đồng; loại xe ép rác 10 tấn là 128.000 đồng.

Đơn giá vận chuyển đã bao gồm chi phí chung, lợi nhuận định mức và thuế VAT, là đơn giá tối đa để UBND các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu vận chuyển rác thải từ các điểm tập kết rác thải tại các khu dân cư về khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Đức Thiện