Vụ người dân sống lo sợ bên mỏ đá Công ty Cao Tuấn Cường: Lộ rõ nhiều sai phạm

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 14:45, 03/02/2021

(TN&MT) - Ngay sau khi Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh việc Công ty Cao Tuấn Cường nổ mìn khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành. Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra và có văn bản chỉ rõ các sai phạm của đơn vị, đồng thời khẳng định Báo phản ánh đúng thực tế.

Trước đó, ngày 16/01/2021, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đăng tải bài viết: Thạch Thành (Thanh Hóa): Người dân sống lo sợ bên mỏ đá Công ty Cao Tuấn Cường. Phản ánh hoạt động nổ mìn, khai thác đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường (Công ty Cao Tuấn Cường) gây nứt nhà dân, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngay sau đó, ngày 19/01/2021 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị có liên quan xác minh, làm rõ nội dung bài viết của Báo.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Cao Tuấn Cường tạm dừng việc khai thác tại mỏ đá vôi xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành

Ngày 26/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 688/STNMT-TNKS về việc kiểm tra hoạt động khai thác đá tại mỏ đá vôi làm VLXD thông thường xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành của Công ty Cao Tuấn Cường theo phản ánh của của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung văn bản nêu rõ: Thời điểm kiểm tra tại moong khai thác, một số vị trí có độ dốc lớn (góc dốc trên 80⁰). Khu vực phía Bắc mỏ điểm gần nhất đến nhà bà Thân khoảng 160m, tại khu vực phía Nam mỏ điểm gần nhất đến ông Bắc, ông Hà khoảng 100m, đến nhà ông Sơn khoảng 180m; tại khu vực phía Nam và Tây Nam khu mỏ có một số tảng đá nằm tại chân núi giáp ranh với đất trồng mía và đất vườn của người dân; kiểm tra khu vực trạm nghiền, sàng đá cho thấy Công ty chưa có hệ thống tưới nước theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thành, UBND xã Ngọc Trạo: Đầu năm 2020, UBND xã nhận được phản ảnh của người dân về hoạt động nổ mìn khai thác đá ảnh hưởng đến các hộ người dân. UBND xã đã tiến hành kiểm tra, xác minh và yêu cầu Công ty Cao Tuấn Cường phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về người, tài sản, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình khai thác, sản xuất. Đến nay đơn vị khắc phục được một số nội dung, tuy nhiên vẫn còn tình trạng bụi, tiếng ồn… Do đó, phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường về hoạt động nổ mìn, khai thác đá của Công ty Cao Tuấn Cường gây ô nhiễm môi trường là đúng thực tế.

Người dân phản ánh về tình trạng nổ mìn khai thác đá của Công ty Cao Tuấn Cường gây nguy hiểm

Ngoài các vi phạm trên, theo ý kiến của Sở Công thương, Sở Xây dựng thì đơn vị chưa thực hiện giám sát nổ mìn theo quy định. Đồng thời, trình tự, vị trí và phương pháp khai thác chưa đúng theo thiết kế mỏ được thẩm định, phê duyệt.

Qua kiểm tra thực tế và ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND huyện Thạch Thành, UBND xã Ngọc Trạo cho thấy phản ánh của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường về hoạt động nổ mìn, khai thác đá của Công ty Cao Tuấn Cường gây ô nhiễm môi trường, đá văng đến đất vườn và đất sản xuất nông nghiệp của người dân là đúng thực tế.

Từ những sai phạm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Yêu cầu Công ty Cao Tuấn Cường tạm dừng việc khai thác tại mỏ đá vôi xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tránh phát sinh điểm nóng.

Quá trình khai thác, xay nghiền đá của Công ty Cao Tuấn Cường gây ô nhiễm

Đồng thời, giao Sở Công thương hướng dẫn Công ty Cao Tuấn Cường lập phương án giám sát nổ mìn; thẩm định phương án nổ mìn trên cơ sở phải nghiên cứu, tính toán cụ thể khối lượng vật liệu nổ, tính toán cụ thể các tác động của việc nổ mìn đến các khu vực lân cận để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các hộ dân trong khu vực. Giao UBND huyện Thạch Thành chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã Ngọc Trạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện của Công ty Cao Tuấn Cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Thu Thủy