Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thảo luận Văn kiện và nghe báo cáo công tác nhân sự

Trong nước - Ngày đăng : 09:44, 28/01/2021

(TN&MT) - Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hôm nay (28/1), Đại hội làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XIII và nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Buổi sáng, Đại hội làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận các Văn kiện Đại hội. Buổi chiều, Đại hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIII

Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đại hội nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Cuối cùng, Đoàn Chủ tịch họp tiếp thu, giải trình các Văn kiện trình Đại hội.

Hôm qua (27/1), đại hội dành tâm huyết, trí tuệ thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới. Đã có 33 ý kiến được các đoàn đại biểu, các đảng bộ, đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, cơ quan phát biểu.

Với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đại biểu đã tập trung vào vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; công tác dân vận; công tác đối ngoại…

Các đại biểu cũng phân tích, thảo luận đầy trách nhiệm, tâm huyết về: công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn; xây dựng kinh tế tuần hoàn trong thập niên 2021 - 2030; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phát huy sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam trong sự phát triển của đất nước...

Dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, có 191 đồng chí đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 1.381 đại biểu được từ Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu thuộc các Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định.

Phương Anh - Khải Minh