Năm 2020, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đạt doanh thu trên 5 nghìn tỷ đồng

Kinh tế - Ngày đăng : 15:56, 15/01/2021

(TN&MT) - Trong năm 2020 Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã tích cực triển khai các giải pháp trong tổ chức sản suất kinh doanh, khắc phục mọi khó khăn; thực hành tiết kiệm chi phí; đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu đạt 5.178 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 ông Trần Hải Bình – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc cho biết: Năm 2020 trước tình hình thế giới có nhiều biến động, dịch bệnh kéo dài nhưng dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành xuất sắc. Cụ thể doanh thu sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty đạt 5.178 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch và bằng 111% nghị quyết người lao động. Trong đó doanh thu sản xuất than đạt 1.867 tỷ đồng, doanh thu sản xuất xi măng đạt 2.203 tỷ đồng và doanh thu sản xuất kinh doanh khác đạt 1.108 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 739 tỷ đồng bằng 132% kế hoạch.

Ông Trần Hải Bình – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc

Năm 2020, đối với sản xuất và tiêu thụ xi măng, Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt công tác bán hàng, bám sát thị trường, tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới, thực hiện linh hoạt chủ động giá bán xi măng nhằm giữ vững thị trường tiêu thụ và tăng sản lượng tiêu thụ xi măng của đạt 2.570.763 tấn bằng 110% kế hoạch năm và bằng 103% so với năm 2019, đây là mức sản xuất và tiêu thụ xi măng cao nhất từ trước đến nay. Về than tiêu thụ của Tổng Công ty bằng 101% và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2019; Than giao cho Nhiệt điện Na Dương là 543.953 tấn bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019, Nhiệt điện Cao Ngạo 526.007 tấn bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019, than giao cho các đơn vị sản xuất xi măng của Tổng Công ty là 302.974 tấn và bằng 104% so với năm 2019.

Năm 2021, dự  báo sẽ còn nhiều khó khăn, hệ lụy của đại dịch tác động đến với các mặt của xã hội, nhận diện được khó khăn và thách thức đó, năm 2021, Tổng công ty sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sản xuất kinh danh hiệu quả, chú trọng phát triển thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại nhằm tăng nâng suất lao động, nâng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả và bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Trần Hải Bình cho rằng, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp trọng tâm như sản xuất và tiêu thụ than linh hoạt với tình hình sản xuất kinh doanh chung của ngành Than – Khoáng sản; tất cả các đơn vị cần có các biện pháp cụ thể để điều hành hạn chế tối đa khối lượng phát sinh ngoài kế hoạch. Đối với tình hình sản xuất và tiêu thu vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu vật liệu mới, duy trì và vận hành tốt các hệ thống tự động hóa đã được lắp đặt, các Công ty sản xuất xi măng thực hiện kê khai giá xin măng theo đúng quy định tại Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 14/11/2013… đặc biệt trong năm 2021 toàn Tổng Công ty sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp với các cơ quan tại địa phương đảm bảo sự phát triển hài hòa trên địa bàn, chủ động phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng tạo điều kiện khai thác và đổ thải, quản lý gianh giới mỏ cũng như vận chuyển và kinh doanh.

Tham  dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Văn Mật - Thành viên Hội đồng thành viên đã đánh giá cao sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ "kép" của Tcty. Ông cho rằng,  Tổng công ty cần tập trung xây dựng mỏ xanh - ổn định, cân đối thị trường đảm bảo việc làm giảm tồn kho; Tăng cường công tác kiểm tra giảm tai nạn lao động, kiểm soát tiết kiệm chi phí…

 

Thu Thủy