Quảng Ngãi cấp hàng miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết

Dân tộc - Tôn giáo - Ngày đăng : 06:11, 15/01/2021

(TN&MT) - Trên 52.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi sẽ được cấp miễn phí một số mặt hàng thiết yếu để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tỉnh Quảng Ngãi có 6 huyện miền núi và 16 xã miền núi của các huyện đồng bằng. Phần lớn đời sống của người dân vùng cao Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn. Để hỗ trợ người dân vùng cao tỉnh Quảng Ngãi vui Xuân, đón Tết, địa phương đã quyết định chi gần 9,5 tỷ đồng để mua, cấp phát miễn phí nhiều mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo thống kê, sẽ có khoảng hơn 52.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ trong dịp Tết năm nay.

Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa cho mỗi hộ là 180.000 đồng. Mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ 2 lít nước mắm, 1 lít dầu ăn; riêng muối được hỗ trợ mức 1 kg, bột ngọt 100 gram cho mỗi nhân khẩu.

 Hơn 52.700 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ trong dịp Tết năm nay.

Dựa trên nguồn kinh phí được phân bổ, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các huyện phải mua, cấp đầy đủ và đúng thời gian để người dân có điều kiện đón Tết.

Chính sách cấp các mặt hàng thiết yếu cho người đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện từ năm 1997 đến nay. Để công tác này được thực hiện tốt hơn, năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán. Chính sách đã góp phần động viên tinh thần, chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm, củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Lan Anh