Kon Tum: Dừng quy hoạch các công trình thủy điện vừa và nhỏ

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 17:55, 12/01/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Kon Tum vừa có Văn bản số 34 đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư các dự án thủy điện tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các dự án, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Trên dòng sông Đăk Pxi (Kon Tum) có đến 06 công trình thủy điện đang hoạt động

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum đề nghị chủ đầu tư các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn rà soát báo cáo đánh giá tình hình thực hiện đầu tư, xây dựng, công tác vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện do đơn vị làm chủ đầu tư; tổ chức rà soát lại công tác vận hành khai thác các công trình thủy điện, hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du.

UBND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị tạm dừng triển khai đối với các dự án thủy điện nhỏ đã được quy hoạch nhưng chưa xây dựng để tránh các tác động đến môi trường. Đối với các dự án đã được tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh Kon Tum giao các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt tác động của dự án đến môi trường, xã hội, đời sống dân cư và đất rừng tự nhiên.

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh Kon Tum quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Kon Tum giao các sở, ngành giám sát chặt việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và môi trường; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo dừng đầu tư dự án nếu có tác động lớn, tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến dân cư, đất rừng và hiệu quả kinh tế không cao.

Đối với các thủy điện đã vận hành và đang thi công, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Công thương phối hợp các đơn vị trên bàn kiểm tra, đánh giá tổng thể những hạn chế, khó khăn, an toàn công trình và các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trong điều kiện biến đối thời tiết, khí hậu cực đoan.

Cùng với đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các Sở, ngành rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn, kiên quyết loại bỏ khỏi quy hoạch những thủy điện không đảm bảo hiệu quả kinh tế, ảnh hưởng đến dân cư và môi trường. Đồng thời, dừng khảo sát, đánh giá tiềm năng và lập hồ sơ bổ sung các công trình thủy điện vừa và nhỏ vào quy hoạch.

UBND tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo các Sở, ngành trên địa bàn tăng cường kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện vận hành hồ chứa, quản lý an toàn đập của các công trình, dự án thủy điện; báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và vận hành các dự án thủy điện về UBND tỉnh Kon Tum trước  ngày 15/3/2021.

Quế Mai