Lào Cai: Đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xã hội - Ngày đăng : 20:27, 09/01/2021

(TN&MT) - Đó là phát biểu của lãnh đạo ngành Tuyên giáo tỉnh Lào Cai trong Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo trong năm 2020, ngành tuyên giáo tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình cụ thể: Ngành tuyên giáo đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác bảo đảm đúng định hướng của Trung ương, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, có sự năng động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2020, ngành tuyên giáo đã tổ chức 1.948 hội nghị về công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 82 văn bản; phát hành 809 văn bản và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, công tác tuyên vận,…

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Ngành tuyên giáo Lào Cai năm 2020

Nét nổi bật trong công tác tuyên giao năm 2020 là các hoạt động tuyên truyền, cổ động phong phú, đa dạng trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp; hướng dẫn, tổ chức để cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý dự thảo các văn kiện qua báo chí. Tổng hợp gần 38.000 ý kiến từ các đảng bộ trực thuộc đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 2 cuộc họp báo trước và sau đại hội với sự tham gia của hơn 60 phóng viên, nhà báo. Kết quả đã có khoảng 1.600 tin, bài viết về Đại hội Đảng bộ tỉnh và các hoạt động chào mừng Đại hội trên các báo và mạng xã hội.

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí kịp thời, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được đổi mới, triển khai bảo đảm chất lượng. Việc sơ kết, tổng kết lĩnh vực khoa giáo đã đổi mới, có trọng tâm và đi vào chiều sâu….

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác năm 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Đồng thời các đại biểu cũng đã phát biểu tham luận và đưa ra các giải pháp sáng tạo trong triển khai công tác tuyên giáo cũng như giải quyết tồn tại, hạn chế.

Đại biểu huyện Bảo Thắng đóng góp ý kiến đưa ra các giải pháp sáng tạo trong triển khai công tác tuyên giáo

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành tuyên giáo đạt được trong thời gian qua.

Ông Phong đề nghị trong thời gián tới, ngành tuyên giáo bám sát yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng kế hoạch, chương trình phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2021. Ngành tuyên giáo cần dự báo tình hình thực tiễn để đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ công tác sao cho phù hợp; đổi mới công tác tuyên giáo trong tham mưu công tác, vận động, tuyên truyền; tham mưu, sửa đổi một số quy định của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo ngành tuyên giáo tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành trong khối tuyên giáo cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Bám sát nhiệm vụ chính trị, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, trong tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiều hơn nữa. Đặc biệt, ngành tuyên giáo sẽ chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền về lĩnh vực bảo vệ môi trường, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Nguyền, Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai) đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 – 2019

Nhân dịp này, tại hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Nguyền, Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 – 2019.

Bích Hợp