Kon Tum: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 21:41, 06/01/2021

(TN&MT) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 4846 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan, đề nghị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tâm trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các cơ quan tỉnh Kon Tum ký kết "Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần"

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở TN&MT nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung rà soát, bổ sung các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đảm bảo hoàn thiện, thống nhất và đồng bộ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Sở TN&MT Kon Tum tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đối với toàn thể nhân dân, trong đó có đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm tạo chuyển biến căn bản về ý thức, trách nhiệm và sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Sở TN&MT Kon Tum phải phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, khoanh vùng các đói tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rủi ro xảy ra sự cố môi trường và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, phòng ngừa các sự cố môi trường bằng các biện pháp kỹ thuật-công nghiệp phù hợp.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu Sở TN&MT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm cao, các khu chăn nuôi tập trung trong khu dân cư; phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa; triển khai xây dựng đề án mạng lưới quan trắc môi trường; thực hiện các dự án điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường.

Từ đó, kịp thời tham mưu, kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án “điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải”, xây dựng hệ thống xơ sở dữ liệu về môi trường thống nhất từ Trung ương đến địa phương; sớm ban hành các chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ mục tiêu giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường.

Quế Mai