Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2020

Xã hội - Ngày đăng : 20:48, 30/12/2020

(TN&MT) - Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT) thông báo tuyển dụng 12 chỉ tiêu viên chức năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 1495/QĐ-TCMT ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc năm 2020, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thông báo tuyển dụng 12 chỉ tiêu viên chức, cụ thể như sau:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng xét tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

Nơi làm việc sau khi được tuyển dụng

1 Quan trắc môi trường 05

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành về: Môi trường, Hóa học, Sinh học, Địa lý.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động
Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, số 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

2

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

02

- Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành: Tự động hóa, Đo lường, Điện - Điện tử, Cơ khí – Chế tạo máy, Môi trường.

- Có các chứng chỉ đào tạo ISO/IEC 17025 và đã hoàn thành các khoá đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. - Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường và kỹ thuật sử dụng trang thiết bị quan trắc, an toàn lao động.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, số 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 

3

Phân tích, thí nghiệm môi trường

01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hóa học, Môi trường, Sinh học.

- Hiểu biết về lĩnh vực thí nghiệm, phân tích môi trường.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, số 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

4

Phân tích, thí nghiệm dioxin và độc chất

02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Hóa học, Môi trường, Sinh học. - Hiểu biết về lĩnh vực thí nghiệm, phân tích môi trường, dioxin và độc chất.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, số 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

5

Phân tích, xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường

01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Môi trường, Hoá học, Công nghệ thông tin, Địa lý.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong quan trắc môi trường.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, số 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 

6

Quản trị - hành chính

01

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Môi trường, Quản trị, Công nghệ thông tin, Điện tử.

- Có hiểu biết về các thiết bị, vật tư, dụng cụ trong quan trắc, phân tích môi trường.

Làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, số 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

  • Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;
  • Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;
  • Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển;
  • Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trình độ A2 hoặc bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên);

- Có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

2. Nội dung, hình thức tuyển dụng

2.1 Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Nội dung phỏng vấn: Các quy định liên quan Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn

3. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

3.1 Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (vào một vị trí việc làm, nếu đăng ký xét tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự xét tuyển).

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TTBYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Hai ảnh 4x6 và 2 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

3.2 Thời gian và Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian: trong giờ hành chính, kể từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 01/02/2021.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tầng 3, số 558 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024-35771816 (số máy lẻ 25).

Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc