Tân Phú - TP.HCM: Công ty CP Địa ốc Tân Phú “đội sổ” nợ tiền sử dụng đất

Bất động sản - Ngày đăng : 17:48, 30/12/2020

(TN&MT) - Trong số các đơn vị, cá nhân nợ tiền sử dụng đất tại quận Tân Phú (TP.HCM) từ năm 2006 đến ngày 31/12/2019 hơn 374 tỷ đồng thì Công ty CP Địa ốc Tân Phú “đội sổ” với số nợ hơn 174 tỷ đồng.

Ngày 30/12, Thanh tra TP.HCM cho biết vừa có Kết luận Thanh tra số 162/TB-TTTP-P7 “về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại quận Tân Phú”. Năm 2018-2019, UBND quận Tân Phú đã để tồn tại nhiều thiếu sót, hạn chế về việc công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu của Nhà nước.

Đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2014, tại thời điểm thanh tra đồ án không được công khai tại trụ sở UBND quận Tân Phú và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định.  Ngoài ra, 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú cũng không được công khai tại trụ sở quận này.

Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Đội Quản lý nhà có nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Theo báo cáo công nợ của Đội Quản lý nhà, tính đến ngày 30/6/2020, số tiền cho thuê nhà ở chưa thu được để nộp ngân sách Nhà nước là 1,6 tỷ đồng, số tiền cho thuê nhà xưởng chưa thu được là 321 triệu đồng. Theo danh sách quản lý của Chi cục Thuế quận Tân Phú tiền thuê đất chưa thu tính đến ngày 15/7/2020 là 5,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND quận Tân Phú chưa thu đủ số nợ tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó, hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tồn từ năm 2006 đến ngày 31/12/2019 là 1.062 hồ sơ với giá trị ghi nợ là hơn 374 tỷ đồng (trong đó có 278 hồ sơ nợ từ 10 năm đến 14 năm, với số tiền hơn 51 tỷ đồng).

Số hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31/12/2019 còn một hồ sơ là Công ty CP Địa ốc Tân Phú với số tiền còn nợ gần 175 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất là 99 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp là 75,7 tỷ đồng). Để xảy ra các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú phụ trách lĩnh vực, Trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc quận.

Từ Kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND quận Tân Phú chấn chỉnh việc quản lý, cho thuê các nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra. Tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo Kết luận Thanh tra.

Đình Du