Liên minh Hợp tác xã góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Xã hội - Ngày đăng : 15:24, 22/12/2020

(TN&MT) - ​​​​​​​Sáng 22/12/2020, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng 600 đại biểu đại diện cho các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác (THT) trên khắp cả nước và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Đại hội lần thứ VI Liên minh HTX Việt Nam được tổ chức với tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, quyết tâm “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những kết quả mà khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và Hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, trong những năm tới, chúng ta phải thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và khu vực về Hiệp định thương mại tự do; trong đó vấn đề về sản phẩm an toàn, chất lượng, an ninh lương thực; cạnh tranh hàng hóa sẽ diễn ra rất gay gắt, cả thị trường trong nước và quốc tế, nhất là đối với những hộ kinh doanh cá thể. 

Đứng trước tình hình đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về kinh tế tập thể, hợp tác xã, đó là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tuân theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại Đại hội

Thủ tướng đề nghị, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, và địa phương, các tổ chức trong hệ thống chính trị để khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình hợp tác xã, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thông qua thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do Chính phủ, bộ, ngành, địa phương giao, ủy thác; kịp thời tháo gỡ những khó khăn của hợp tác xã, phù hợp với cơ chế thị trường; hỗ trợ, nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan (đất đai, thuế, tín dụng...), kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của đất nước;...

Cũng tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương độc lập hạng Nhì cho Liên minh hợp tác xã Việt Nam và chúc mừng 150 Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế tập thể, hợp tác xã đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, đến cuối năm 2020, có 26.040 HTX (tăng 5.625 HTX so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 3,6%/năm), 100 liên hiệp HTX và 119.000 THT; thu hút 8,1 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân ở địa bàn nông thôn tham gia HTX, liên hiệp HTX, THT (chiếm 31% tổng số hộ cá thể, cá nhân của cả nước); tăng 4,5% so với năm 2015; số HTX hoạt động hiệu quả chiếm 59% tổng số HTX (tăng 3 lần so với năm 2015); số HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, tăng 6,8 lần so với năm 2015.

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP của cả nước; gián tiếp trên 30% GDP cả nước thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém của khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam trong nhiệm kỳ V (2016 - 2020). 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương độc lập hạng Nhì cho Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Liên minh HTX Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, THT, mang lại lợi ích kinh tế và phúc lợi xã hội ngày càng cao cho thành viên; thu hút phần lớn hộ cá thể ở địa bàn nông thôn, kể cả hộ cá thể ở địa bàn thành thị và thành phần kinh tế khác tham gia HTX, liên hiệp HTX, THT; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân.

Hệ thống liên minh HTX Việt Nam phấn đấu nâng mức thu nhập của thành viên HTX tăng bình quân 6%/năm trở lên. Hằng năm, xây dựng từ 300 - 500 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương. Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 70%, trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 80%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của các địa phương và GDP của cả nước từ 5% trở lên.

 

 

Thu Trang