Việt Nam thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020

Xã hội - Ngày đăng : 18:34, 18/12/2020

(TN&MT) - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tọa đàm với báo chí về tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và Kế hoạch tuyên truyền ASEAN 2021 - 2025.

Toàn cảnh Tọa đàm 

Ông Nguyễn Đồng Trung, Trợ lý Vụ trưởng Vụ ASEAN - Bộ Ngoại giao cho biết, Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2020, xây dựng Cộng đồng ASEAN đã được duy trì; ASEAN cũng thực hiện thành công các mục tiêu, ưu tiên đề ra trong năm 2020. Các ưu tiên và kết quả chính được Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, đề xuất cho ASEAN năm 2020 đã được hoàn tất trọn vẹn.

Trong đó, đáng chú ý là việc hoàn tất rà soát giữa kỳ các Kế hoạch tổng thể trên ba trụ cột thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025; Thúc đẩy công tác chuẩn bị cho rà soát triển khai Hiến chương ASEAN - Thúc đẩy phát triển tiểu vùng gắn với tiến trình phát triển của ASEAN - Nâng cao hình ảnh và nhận diện về Cộng đồng ASEAN.

Bên cạnh đó, những nỗ lực ứng phó COVID-19 đạt được nhiều kết quả quan trọng. ASEAN đã thông qua và đưa vào triển khai nhiều sáng kiến hợp tác hiệu quả, thực chất, với vai trò thúc đẩy tích cực của Việt Nam, để chủ động ứng phó với các thách thức của đại dịch COVID-19, trong đó, có: Quỹ ASEAN ứng phó dịch bệnh COVID-19; Kho dự phòng vật tư y tế đầu tiên của khu vực; Thành lập Trung tâm khu vực ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp và bệnh dịch mới nổi (AC-PHEED);...

Phát huy vai trò trung tâm, nâng tầm vai trò, vị thế của khối ở khu vực và quốc tế, trong những năm qua, ASEAN đã nỗ lực định hình một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, dựa trên luật lệ, đẩy mạnh hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử và đề cao thượng tôn pháp luật.

Đồng thời, thúc đẩy các tiếp cận cân bằng của ASEAN trong quan hệ với các đối tác, hoàn tất và ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sau 8 năm đàm phán, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của ASEAN và các Đối tác trong khu vực thúc đẩy tự do hóa và liên kết kinh tế trong bối cảnh hợp tác kinh tế đa phương toàn cầu đang gặp nhiều thách thức; Đóng góp tích cực vào các nỗ lực toàn cầu về hòa bình và an ninh, phát triển bền vững, bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ;...

Với những kết quả đã đạt được Việt Nam đã thể hiện năng lực dẫn dắt với vai trò Chủ tịch ASEAN, giúp duy trì đoàn kết ASEAN, giữ được sức mạnh tự cường, lấy thách thức là mẫu số chung gắn kết nhu cầu hợp tác cả trong ASEAN và với các đối tác; đưa ra được các trọng tâm đúng và trúng nhu cầu của ASEAN và các đối tác và xử lý khéo léo các khác biệt, cả trong ASEAN và điều hòa được các nước lớn.

Thu Trang