Yên Bái: Tiếp nhận phản ánh về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 09:58, 17/12/2020

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Yên Bái vẫn duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vấn đề ô nhiễm môi trường (Số điện thoại 0888.734.898).

Đó là một trong những nội dung trả lời chất vấn của ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái vào chiều 16/12, tại Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi chất vấn, cử tri có nêu lên vấn đề: “Việc khai thác khoáng sản tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, vi phạm các quy định của pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường”.

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái trả lời chất vấn cử tri về vấn đề môi trường trong hoạt động khai khoáng

Trả lời chất vấn, ông Hồ Đức Hợp cho rằng, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp; đóng góp cho ngân sách nhà nước; tạo việc làm cho người lao động tại địa phương...Về cơ bản các doanh nghiệp đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là các doanh nghiệp lớn.

Tuy nhiên, vẫn còn có những doanh nghiệp chưa thực hiện tốt các quy định trong quá trình hoạt động và vi phạm cơ bản nhất là thực hiện quy định về xây dựng các công trình bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Do đó, đã gây nên những tác động tiêu cực đến xã hội.

Trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã rà soát đối với các đơn vị hoạt động khai khoáng, phát hiện các trường hợp vi phạm và cương quyết xử lý. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 187 trường hợp, tổng số tiền là 11.056 triệu đồng; thu hồi 18 Giấy phép khai thác khoáng sản, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi 11 Giấy phép khai thác; tước quyền sử dụng 3 Giấy phép khai thác; dừng hoạt động đối với 19 Giấy phép khai thác, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng hoạt động 4 Giấy phép khai thác. Riêng năm 2020, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 22 trường hợp, tổng số tiền xử phạt trên 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nói riêng bi ảnh hưởng khá nặng nề, trên địa bàn tỉnh chỉ có 59/113 mỏ có hoạt động khai thác trong năm 2020, trong 59 mỏ có hoạt động khai thác nhiều mỏ chỉ hoạt động cầm chừng để duy trì sản xuất và công ăn việc làm cho người lao động. Về cơ bản hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, đi vào ổn định, không có trường hợp diễn biến phức tạp.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Hồ Đức Hợp cũng nhấn mạnh: Trong hoạt động khai thác khoáng sản không thể loại bỏ hoàn toàn các tác động ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, Sở TNMT sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong công tác quản lý để hạn chế tối đa, kiểm soát trong mức cho phép.

Đồng thời, ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT đã đưa ra 3 nhóm giải pháp để kiểm soát ô nhiễm môi trường: Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường; thứ hai, tham gia xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình mới và thực tế tại địa phương; thứ ba, cần kiểm soát chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xác nhận sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thanh Ngà