Thanh Hóa: Phát hiện, xử lý 403 vụ vi phạm pháp luật về môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 18:08, 16/12/2020

(TN&MT) - Trong năm 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 403 vụ, 397 cá nhân, 38 tổ chức phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, trong đó khởi tố 7 vụ, 8 bị can. Đồng thời công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường được chú trọng.

Những hành vi như: Xả thải gây ô nhiễm môi trường; vi phạm các quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm; khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, đất) trái phép còn diễn ra phổ biến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2020.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên môi trường tới các chủ mỏ, chủ doanh nghiệp…

Nhiều doanh nghiệp sản xuất vàng mã, tăm tre vẫn chưa chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Năm 2020, qua kiểm tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 403 vụ, 397 cá nhân, 38 tổ chức phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, trong đó khởi tố 7 vụ, 8 bị can…

Công an môi trường tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp, triển khai nhiều biện pháp, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên môi trường.

Thanh Tâm