Thanh Hóa: Điều chỉnh quy hoạch dự án chậm tiến độ đã 16 năm

Đất đai - Ngày đăng : 06:16, 16/12/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 5267/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn - Nam Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Đây là dự án đã được phê duyệt từ năm 2004, đã chậm tiến độ và bỏ hoang suốt 16 năm qua khiến nhiều người dân bức xúc.

Theo đó, tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch khoảng 284.090,0m2 (gồm khu đất Công ty TNHH MTV đầu tư Hùng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 4038/QĐ-CT ngày 15/12/2004 và được điều chỉnh tại Quyết định 4844/QĐ-UBND ngày 5/12/2018 là 255.903,0m2 và một phần khu đất quy hoạch quảng trường trung tâm tại mặt bằng quy hoạch Khu biệt thự Hùng Sơn - Nam Sầm Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt số 40XD/UBTH ngày 31/3/2004 có diện tích khoảng 28.187,0m2). Việc mở rộng nghiên cứu một phần khu đất quy hoạch quảng trường trung tâm nêu trên để đảm bảo tính thống nhất khớp nối hạ tầng kỹ thuật theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 19/3/2020...

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung trên; gửi Sở Xây dựng dựng kiểm tra đóng dấu, lưu trữ theo quy định. Phối hợp với UBND thành phố Sầm Sơn công bố công khai nội dung đồ án theo quy định tại Khoản 3, Điều 53 của Luật Quy hoạch đô thị; tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch cho địa phương, làm căn cứ quản lý và tổ chức thực hiện.

Các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài chính, UBND thành phố Sầm Sơn theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện theo quy định; tham mưu các nội dung về thủ tục đầu tư, đất đai, tài chính và các nội dung khác có liên quan để việc thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Được biết, năm 2004, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Công ty Đầu tư Xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest), triển khai đầu tư, xây dựng.

Điều chỉnh dự án chậm tiến độ suốt nhiều năm

Ngày 29/7/2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 2636/QĐ-UBND, giao cho Công ty Văn Phú 130.000m2 đất tại xã Quảng Hùng, để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn – Nam Sầm Sơn.

Tiếp theo, ngày 12/11/2013, UBND tỉnh lại có Quyết định, giao tiếp cho Công ty Hùng Sơn 80.768,5m đất để triển khai xây dựng đường giao thông vào dự án khu biệt thự.

Thế nhưng, đã 16 năm trôi qua chủ đầu tư vẫn chưa triển khai dự án, bỏ hoang khiến nhiều người dân bức xúc.

Thanh Tâm