Kon Tum: Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021

Xã hội - Ngày đăng : 15:54, 09/12/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 826 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Kon Tum.

Dự án thi công tuyến tránh thành phố Kon Tum do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ

Theo đó, trong năm 2021, Thanh tra tỉnh Kon Tum sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện 10 cuộc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc; Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc; Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Rẫy và các đơn vị trực thuộc; UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị trực thuộc; UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị trực thuộc; UBND huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị trực thuộc; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp huyện Đăk Glei; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai.

Các nội dung thanh tra là: việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng; trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Kon Tum sẽ thanh tra về việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng; quản lý sử dụng tài chính; việc quản lý sử dụng đất rừng và đất khác được giao quản lý; quản lý sử dụng tài chính; việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản công...

Quế Mai