Điện Biên: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Trong nước - Ngày đăng : 20:34, 07/12/2020

(TN&MT) - Chiều 7/12, Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tiến hành bầu bổ sung mới 3 chức danh: 2 Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân (UBND) tỉnh và 1 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên đã tiến hành biểu quyết, bỏ phiếu, thống nhất cao việc thôi làm đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên đối với Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn (do chuyển công tác về Văn phòng Chính phủ); tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lê Trọng Khôi, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Quý (Nghỉ hưu); đồng thời bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND đối với các ông Vừ A Bằng và Phạm Đức Toàn; bầu bổ sung ông Lò Văn Phương giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo đó, ông Lò Văn Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 với 42/42 đại biểu có mặt đồng ý. Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu là ông Phạm Đức Toàn (với 37/42 phiếu đồng ý) và ông Vừ A Bằng (với 40/42 phiếu đồng ý).

 

Ông Lò Văn Phương sinh năm 1967 (quê quán xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), là Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lò Văn Phương từng giữ các chức vụ như: Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên; Bí thư Huyện ủy Điện Biên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Phạm Đức Toàn sinh năm 1974 (quê quán Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là Thạc sỹ Kinh tế. Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Đức Toàn từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên.

Ông Vừ A Bằng sinh năm 1974 (quê quán xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Vừ A Bằng từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên Đông.

Đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên biểu quyết miễn nhiệm các chức danh.

Ngoài công tác bầu cử, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Điện Biên còn thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020; xem xét, thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình.

Hoàng Châu