Tạo đột phá ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT

Thời sự - Ngày đăng : 15:06, 25/11/2020

(TN&MT) - Sáng 25/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường (Cục CNTT&DLTNMT) về tình thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị Cục rà soát, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ đối với các yêu cầu, vấn đề mới phát sinh trong quản lý Nhà nước về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số.

Thứ trưởng yêu cầu, Cục bố trí kinh phí hợp lý để bảo đảm hiệu quả triển khai, thực hiện bảo đảm tiến độ và hiệu quả của các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số. Đồng thời, phải thu hút, bố trí, đào tạo, sử dụng, nhân lực, cán bộ kỹ thuật về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong bối cảnh chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường cho biết, Cục đã tích cực thực hiện các Công tác triển khai vận hành Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số; triển khai Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống Một cửa quốc gia, Một cửa điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; quản lý về an toàn, an ninh thông tin; tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; đô thị thông minh; Công tác chỉ đạo ứng dụng CNTT, triển khai Chính quyền điện tử tại các Sở Tài nguyên và Môi trường;…

Cụ thể, Cục đã hoàn thành nâng cấp, vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (tại https://dichvucong.monre.gov.vn). Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, trong đó, có 53 DVC mức độ 3, 54 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ 50,5% (trong đó, kết nối liên thông 1 DVC đến địa phương và 5 DVC với Hệ thống Hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn)).

Ông Lê Phú Hà - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, hoàn thành tích hợp hệ thống của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng kế hoạch, lộ trình của Văn phòng Chính phủ; đã tích hợp, cung cấp 17 thủ tục hành chính (32 DVCTT mức độ 3, 4) lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (đạt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 và Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020) và sẵn sàng tích hợp thêm 55 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ngoài ra, trong năm 2020, Cục CNTT&DLTNMT đã thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao gồm 4 dự án chuyên môn mở mới và 5 dự án chuyển tiếp. Đối với nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, Cục đang triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước theo kế hoạch được phê duyệt và dự kiến kết thúc đúng kế hoạch trong năm 2020.

Về nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, có 9 nhiệm vụ cấp Bộ kết thúc, trong đó, có 4 nhiệm vụ đã được cấp đủ kinh phí và 5 nhiệm vụ chưa được cấp đủ kinh phí. Đã hoàn thành nghiệm thu cấp Bộ với 3 nhiệm vụ kết thúc tháng 6/2020, 1 nhiệm vụ sẽ được nghiệm thu cấp Bộ tháng 12/2020. 

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Cục CNTT&DLTNMT, các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử ngành TN&MT; triển khai chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc đề án “Xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường” và Đề án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”; hoàn thiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án; kiểm tra, nghiệm thu theo đúng quy định.

 

 

Thu Minh