Quảng Ninh: Hội nghị phổ biến một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 00:26, 25/11/2020

(TN&MT) - Ngày 23/11, tại TP.Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tham gia hội thảo có gần 400 cán bộ làm công tác quản lý môi trường từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên từ Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Cục bảo vệ môi trường Miền Bắc thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; một số quy định và định hướng công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, các đại biểu được tìm hiểu một số điểm mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ; Các quy định, kế hoạch, định hướng hành động Chống rác thải nhựa.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Văn Cường đã công bố quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt 6 bộ quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương. Đây là những quy định bắt buộc mọi cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ để đảm bảo an toàn cho môi trường, cho sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực vịnh Hạ Long bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thông qua hội nghị, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động phụ trách quản lý môi trường được phổ biến, nâng cao kiến thức, góp phần hoàn thành tốt công tác quản lý bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phạm Hoạch