Chuẩn bị triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại TP Sơn La

Quản lý chất thải rắn - Ngày đăng : 15:18, 24/11/2020

(TN&MT) - Sở TN&MT Sơn La vừa tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý của các sở, ngành, đại diện các xã, phường trên địa bàn TP Sơn La vào Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội thảo

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 3256/QĐ-UBND cho phép lập dự án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Sơn La.

Đối tượng của dự án là các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất có phát sinh chất thải rắn; đơn vị thực hiện thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Phạm vi dự án gồm 7 phường, 5 xã trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu dự án là nhằm hình thành thói quen, ý thức của cộng đồng dân cư trong việc phân loại và thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt đúng quy định; phấn đấu đến năm 2022 đạt tỷ lệ 95% các phường, xã trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Tại Hội thảo, đại diện đơn vị lập Báo cáo đã trình bày tóm tắt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP Sơn La.

Theo kết quả điều tra, khảo sát, hiện tại, trên toàn thành phố Sơn La thu gom được khoảng 72 tấn rác/ngày, ước tỷ lệ đạt 95% lượng rác cộng đồng phát thải ra. Rác thải được thu gom vận chuyển bằng xe ép rác chuyên dùng. Tại các đường, phố chính, công nhân vệ sinh thực hiện quét và thu gom rác bằng xe đẩy tay 3 lần/ngày. Tai đường ngõ xóm, các xe thu gom, vận chuyển rác được lắp loa tuyên truyền đến từng ngõ xóm mỗi ngày 1 lần vào khung giờ nhất định.

Trên địa bàn thành phố có 1 khu xử lý chất thải rắn bằng hình thức chôn lấp tại bản Pát xã Chiềng Ngần, với diện tích khoảng 4,65 ha. Trong đó, khu ủ phân vi sinh khoảng 3.107 m2. Ước tính khả năng chịu tải của khu xử lý này còn 25 năm.

Do trên địa bàn thành phố chưa thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, nên để vận hành khu ủ phân vi sinh, Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La vẫn thực hiện phân loại rác cuối nguồn sau khi vận chuyển rác về khu xử lý, phát sinh chi phí nhân công mà rác phân loại lại không triệt để, lẫn các loại rác khác, gây ảnh hướng đến chất lượng phân hữu cơ sản xuất.

Do đó, thông qua thực hiện dự án, cộng đồng, dân cư sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố Sơn La sẽ được truyên truyền các kiến thức về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, tập huấn, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tạo thói quen, thay đổi nhận thức và hành vi của người dân đối với rác thải sinh hoạt. Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, ủ rác hữu cơ, tạo phân vi sinh, tái chế sử dụng chất thải rắn sinh hoạt.

Hiện nay, toàn địa bàn thành phố Sơn La mỗi ngày thu gom được khoảng 72 tấn rác/ngày, ước tính tỷ lệ đạt 95% lượng rác cộng đồng phát thải ra

Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm 2021-2023. Về quy mô thực hiện, dự án sẽ triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức, tập huấn, giám sát thực hiện cho toàn bộ hộ gia đình sinh sống, kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố Sơn La đều được tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn và giám sát thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn với trên 26.000 hộ gia đình, hơn 106.500 nhân khẩu.

Số lượng trường học được tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức gồm 20 trường mầm non, 9 Trường tiểu học, 7 Trường THCS và 6 trường THPT và các trường đào tạo khác. 11 chợ được tuyên truyền, tập huấn.

Toàn thể cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan công quyền trên địa bàn thành phố đều được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cách triển khai Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giám sát thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Sản phẩm Dự án gồm: Mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo 3R tại địa bàn phường, xã; Sổ tay hướng dẫn phân loại rác tại nguồn; Bộ các tài liệu tuyên truyền: tờ rơi, pano, áp phích, biển hiệu tuyên truyền; Các trang thiết bị hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án: thùng đựng rác; túi nilon phân hủy sinh học phục vụ phân loại rác, chế phẩm vi sinh ủ phân hữu cơ và khử mùi rác thải…; Báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết năm và báo cáo tổng kết Dự án.

Dự kiến, trong năm đầu tiên, sẽ triển khai tại phường Chiềng Cơi, Quyết Tâm, Quyết Thắng và xã Hua La. Năm thứ 2, tiếp tục triển khai tại phường Chiềng An, phường Chiềng Lề, phường Tô Hiệu, xã Chiềng Cọ. Năm thứ 3, tại phường Chiềng Sinh, xã Chiềng Ngần, xã Chiềng Xôm, xã Chiềng Đen.

Tại các xã, phường, quy trình triển khai Dự án gồm 6 bước: Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho từng phường, xã; Hội thảo Giới thiệu dự án và Mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Tổ chức tập huấn lần lượt cho từng tổ/bản theo Mô hình đã được thống nhất, tập huấn cho trường học trên địa bàn; Cung cấp phương tiện để thực hiện phân loại rác (thùng rác các màu đặt trên các trục phố chính, cải tạo xe vận chuyển rác, biển hiệu cho xe đẩy tay); Tuyên truyền lưu động đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh, các hộ kinh doanh trong chợ, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện; Giám sát thực hiện Mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại từng tổ /bản, phường/xã.

Dự án phân loại Chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Sơn là là một chương trình trọng điểm nhằm thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với quy hoạch phát triển môi trường tỉnh. Trên cơ sở đó, sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, những khuyến nghị để nhân rộng Mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nguyễn Nga