Cục Đăng ký đất đai tuyển dụng viên chức năm 2020

Xã hội - Ngày đăng : 17:38, 18/11/2020

(TN&MT) - Cục trưởng Cục Đăng ký đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TN&MT) Phạm Ngô Hiếu vừa ký ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính của Tổng cục Quản lý đất đai.

Căn cứ Quyết định 599/QĐ-BTNMT ngày 28/2/2018 của Bộ TN&MT về việc ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ TN&MT; thực hiện Quyết định số 214/QĐ-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính năm 2020 và Quyết định số 250/QĐ- TCQLĐĐngày 10/11/2020 về việc điều chỉnh Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính năm 2020 của Tổng cục Quản lý đất đai, Cục Đăng ký đất đai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

- Có lý lịch rõ ràng: theo mẫu khai lý lịch có xác nhận của chính quyền cấp xã nơi cư trú;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo (không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập), kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt của đơn vịnhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Nhu cầu tuyển dụng

- Số lượng tuyển dụng: 27 người.

- Tiêu chuẩn, năng lực, kinh nghiệm công tác tại các vị trí việc làm tuyển dụng chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

3. Hình thức, nội dung tổ chức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

Vòng 1:

Trên cơ sở hồ sơ dự tuyển của thí sinh, Ban kiểm tra  phiếu đăng ký dự tuyển tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức

a) Thành phần hồ sơ

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải nộp kèm theo giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 02 ảnh chân dung, màu cỡ 4 x 6 chụp trong thời hạn 6 tháng.

- 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.

Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng, bên ngoài ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

a)Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/11/2020 đến hết 17h00 ngày 15/12/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính, Cục Đăng ký đất đai.

Địa chỉ: số 9, ngõ 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.629.0858.

6. Thời gian xét tuyển

Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ địa chính dự kiến tổ chức trong quý I năm 2021.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng; không trả lại hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển nếu không trúng tuyển.

Phụ lục 1: CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

TT

Vị trí việc làm

Nhiệm vụ chính trong vị trí việc làm

Số người làm việc được duyệt

Số viên chức hiện có

Số viên chức xét tuyển

Yêu cầu năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác

A

Ban Hành chính – tài vụ

 

1

Kế hoạch

Xây dựng kế hoạch công tác của Trung tâm và Lãnh đạo;

Theo dõi kế hoạch thực hiện hoạt động nhiệm vụ của các ban, Kế hoạch thực hiện các dự án,Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu sản phẩm các Dự án, điều chỉnh dự toán chi tiết kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm các Dự án, nhiệm vụ. Thực hiện công tác đấu thầu, mời thầu. báo cáo tổng hợp; quản trị trụ sở, thiết bị

01

0

01

 • Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực được giao.
 • Nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác kế hoạch
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 •  Có ít nhất 02 năm công tác trong lĩnh vực kế hoạch của đơn vị sự nghiệp công (trừ trường hợp quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ).
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Địa chính, Quản trị Kinh doanh
 • Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương;
 • Trình độ tiếng anh: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

2

Kế toán

Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong công tác tài chính kế toán theo sự phân công của Kế toán trưởng;

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định;

Tham gia công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định;

 Lập và nộp báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định.

03

01

02

 • Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực được giao.
 • Nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính kế toán.
 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Có ít nhất 02 năm công tác trong lĩnh vực kế hoạch của đơn vị sự nghiệp công (trừ trường hợp quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ).
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Chuyên ngành đào tạo: Kế toán
 • Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương;
 • Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

B

Ban Giấy chứng nhận

 

1

Tổ chức in ấn, gia công và phát hành phôi Giấy chứng nhận (hạng IV)

Phát hành phôi Giấy chứng nhận;

Dập số nhảy;

09

0

02

- Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực được giao.

- Nắm được những nội dung cơ bản về kỹ thuật in, công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai;

- Có khả năng làm việc nhóm;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

- Chuyên ngành đào tạo: Kế toán; In
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương;

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

2

Tổ chức in ấn, gia công và phát hành phôi Giấy chứng nhận (hạng III)

 

Kiểm soát việc in ấn và đóng dấu trên phôi GCN;

Kiểm tra màu sắc hoa văn; phông chữ;

Dập dấu nổi;

Kiểm tra, theo dõi, phòng chống mối mọt, côn trùng.

 

12

01

9

 - Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực được giao.

- Nắm được phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai;

 • Có khả năng làm việc nhóm;
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai; Địa chính; Kế toán; Kinh tế; Quản trị văn phòng; Luật;mỹ thuật – công nghiệp - đồ họa; Bảo vệ thực vật; Lâm học.
- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương;

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

C

Ban Nghiệp vụ đo đạc và đăng ký đất đai

1

Đo đạc và đăng ký đất đai

Tham gia thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật;

Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, đề tài;

Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp theo định kỳ và theo chuyên đề; Thực hiện các dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn;

Thu thập, điều tra khảo sát phục vụ việc lập thiết kế kỹ thuật dự toán đo đạc, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận;

Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

8

01

5

- Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực được giao.

- Nắm được những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai; am hiểu về công tác đo đạc và đăng ký đất đai, sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc; Có kiến thức lý thuyết cơ sở về một chuyên ngành kỹ thuật, có khả năng thực hành thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường đảm nhiệm; Nắm được các quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

 • Có khả năng làm việc nhóm;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin

- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương;

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

D

Ban Nghiệp vụ cơ sở dữ liệu đất đai

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Thu thập, biên tập, xử lý dữ liệu và nhập vào cơ sở dữ liệu

Xây dựng, lập thuyết minh kỹ thuật cho các dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Nghiên cứu nắm vững các sản phẩm, công nghệ, đề xuất ứng dụng các công nghệ mới vào công tác xây dựng cơ sở dữ liệu

Tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng cơ sở dữ liệu

Thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực đất đai

Hướng dẫn, kiểm tra công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai

Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

8

0

8

- Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực được giao.

- Nắm được những nội dung cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai; am hiểu về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc; Có kiến thức lý thuyết cơ sở về một chuyên ngành kỹ thuật, có khả năng thực hành thông thạo các nhiệm vụ kỹ thuật thông thường đảm nhiệm; Nắm được các quy trình, quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

 • Có khả năng làm việc nhóm;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên;

- Chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin

- Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương;

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

 

Phụ lục 2: MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4x6)
(3)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên:………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:

…………………………….. 

Tôn giáo: …………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:…………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………. 

Email:…………………………

Quê quán:

……………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:

……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):

…………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:…………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:

…………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:

………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………Loại hình đào tạo:………………………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

 

 

 

Cục Đăng ký đất đai