Tài trợ đề xuất báo chí viết về rừng Đông Nam Á

Xã hội - Ngày đăng : 16:21, 11/11/2020

(TN&MT) - Quỹ Báo chí Rừng nhiệt đới Đông Nam Á và Trung tâm Pulitzer vừa khởi động chương trình tài trợ các đề xuất báo chí viết về các chủ đề liên quan đến phục hồi rừng và trồng rừng.

Phóng viên, biên tập viên và các tổ chức báo chí độc lập được mời tham gia nộp một bản đề xuất về dự án báo chí sản xuất các câu chuyện liên quan đến phục hồi rừng trong khu vực.

Các đề xuất có thể đề cập đến những sáng kiến phù hợp với chủ đề phục hồi rừng hay trồng rừng theo nhiều đề tài khác nhau từ REDD+ đến các dự án dựa vào cộng đồng và ở bất kỳ góc độ phân tích nào (các thành công, các giải pháp, các thách thức, hậu quả không lường trước…).

Các đề xuất có thể đề cập đến những sáng kiến phù hợp với chủ đề phục hồi rừng hay trồng rừng

Đối tượng là phóng viên làm việc chính thức cho các cơ quan báo chí, phóng viên độc lập/tự do, các phòng tin và các tổ chức báo chí độc lập theo bất kỳ loại hình báo chí nào (báo in, truyền thông đa phương tiện, phát thanh, truyền hình…) đều có thể nộp hồ sơ.

Ứng viên có thể thuộc bất kỳ quốc tịch nào, song cần làm việc tại khu vực Đông Nam Á. Nếu một nhóm nhà báo hoặc một phòng tin nộp đơn, người đứng đầu nhóm/phòng tin sẽ là ứng viên chính.

Đơn đăng ký có thể viết bằng tiếng Việt, tiếng Bahasa Indonesia, hoặc tiếng Anh. Bài xuất bản và đơn vị xuất bản có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Thời hạn nộp đơn đến 30/11/2020, Ủy ban cố vấn Quỹ Báo chí Rừng nhiệt đới Đông Nam Á đánh giá sẽ lựa chọn một số lượng nhất định dự án đạt yêu cầu tuyển chọn.

Phương Anh