Kết hợp các giải pháp để khai thác nước phục vụ cho đồng bào

Trong nước - Ngày đăng : 15:48, 10/11/2020

(TN&MT) - Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bên cạnh việc thực hiện các đề án của Chính phủ thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho các vùng đang thiếu nước.

Trả lời đại biểu Giang A Chu (Yên Bái) về phương hướng giải quyết nước sinh hoạt cho vùng núi đá nói chung và nhất là tỉnh Hà Giang và vùng hải đảo xa xôi trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: Đây là một vấn đề mà Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, và đây cũng là một thực trạng rất rõ ràng là tình hình khan hiếm tài nguyên nước ở các khu vực này.

Bộ trưởng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy định 1553 năm 2019 để phê duyệt Chương trình điều tra cơ bản tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Trên cơ sở Quy định 1553 này, theo đó chương trình điều tra tìm kiếm nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm sẽ thực hiện trên địa bàn 41 tỉnh, trong đó có Yên Bái và các huyện vùng núi cao ở Hà Giang.

Chương trình này, hiện nay đã được triển khai trên địa bàn 41 tỉnh, với 325 vùng được điều, tra đánh giá, trong đó khu vực Bắc Bộ có 147 vùng được đánh giá tại 15 tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ có 32 vùng được điều tra, đánh giá tại 5 tỉnh. Nam Trung Bộ có 48 vùng được điều tra, đánh giá ở 7 tỉnh. 4 tỉnh khu vực miền Tây có 55 vùng được đánh giá, trong đó đã có những điều tra liên quan đến các vùng hải đảo để phục vụ nước cho quân đội cũng như những người dân sinh sống ở đây.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, bên cạnh việc thực hiện các đề án của Chính phủ thì Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ áp dụng các công nghệ tiên tiến để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho các vùng đang thiếu nước.

Bộ trưởng cho biết thêm, chương trình có các hợp phần là: điều tra, tìm kiếm nguồn nước; sau đó sẽ nghiên cứu có giải pháp công nghệ và chính sách nhằm quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất, xử lý và cấp nước;

Khi các chương trình này sau khi có kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường lập các bản đồ ở những vùng đặc biệt khan hiếm nước, đồng thời cung cấp các số liệu và bản đồ về nước ngầm, đặc biệt là các tầng nước rất khó khăn cho các địa phương để có thể điều tra, khai thác nước phục vụ nhân dân.

“Trong thời gian vừa rồi ở vùng Hà Giang, vùng đồng bào vùng cao đã có nhiều khu vực được cấp nước từ các kết quả của chương trình này rồi. Khu vực hạn hán khan hiếm nước ở miền Tây Nam Bộ, các khu vực dữ liệu này cũng đã được cung cấp và trực tiếp để khai thác nước để phục vụ cho đồng bào. “ – Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ.

Trong thời gian sắp tới, Bộ trưởng cho rằng bên cạnh việc sẽ nắm thật chắc, điều tra thật tốt, có số liệu về điều tra cơ bản các vùng nước ngầm để cung cấp thì có nhiều dự án hiện nay là áp dụng các công nghệ hết sức tiên tiến để có nhiều giải pháp đồng bộ giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho các vùng đang thiếu nước.

Khương Trung