Bộ TN&MT rà soát cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 14:41, 05/11/2020

(TN&MT) - Sáng 5/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã có buổi làm việc với Vụ Pháp chế, các Tổng cục, các Cục, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, Văn phòng Bộ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1322 ngày 16/6/2020 ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ.

Trong đó, có 4 nhiệm vụ chính là: Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phần mềm; rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa  quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Triển khai theo Quyết định, Vụ đã phối hợp với các đơn vị tham gia tập huấn do Văn phòng Chính phủ chủ trì về thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào phần mềm; chủ động cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên phần mềm; rà soát, báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

 Cụ thể, Vụ đã rà soát độc lập các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc. Theo đó, số lượng thủ tục được rà soát là 175 thủ tục; số thủ tục hành chính Vụ đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa là 144/175 đạt hơn 82%, trong đó, đơn giản hóa 123 thủ tục; bãi bỏ, tích hợp 20 thủ tục.

Theo đó, lĩnh vực đất đai đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa 25/27 thủ tục; lĩnh vực môi trường 47/56 thủ tục; lĩnh vực khoáng sản 24/29 thủ tục, lĩnh vực tài nguyên nước 29/32 thủ tục; lĩnh vực khí tượng thủy văn 8/8 thủ tục; lĩnh vực biển và hải đảo 10/20 thủ tục; lĩnh vực đo đạc bản đồ và thông tin địa lý 1/3 thủ tục.

Về nội dung đơn giản hóa cắt giảm 22,1% tỷ lệ chi phí tuân thủ quy định liên qua nđến hoạt dộng kinh doanh cụ thể của từng lĩnh vực….

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Theo đó, đa số đại biểu cho rằng, nhiều thủ tục hành chính, giấy tờ cấp phép cần nghiên cứu tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử, cơ sở dữ liệu số, liên thông hồ sơ giữa một số đơn vị đồng thời rà soát thời gian, trình tự các thủ tục hành chính để cắt giảm cho vừa đảm bảo chất lượng vừa giảm thời gian.

Đại diện Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản cho rằng, hiện vẫn còn thủ tục hành chính về khoáng sản còn thực hiện rất khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, cần có cơ sở dữ liệu hồ sơ trên hệ thống giải quyết hồ sơ điện tử và cấp mã với hồ sơ nói trên để khi giải quyết các đơn vị liên quan có thể vào kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cũng như rút bớt được giấy tờ liên quan”, đại biểu này nói.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh là việc làm thường xuyên của Bộ trong thời gian qua. Điển hình, trong năm 2018, Bộ đã bãi bỏ, sửa đổi 102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực TN&MT để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng cho rằng, để thực hiện việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh Nghị quyết 68 của Chính phủ, các đơn vị trực thuộc cần rà soát việc cắt giảm, đơn giản hóa từ thời điểm 2018 tới nay, đồng thời, cần nghiên cứu, liên thông hồ sơ giữa một số đơn vị, rà soát thời gian, trình tự các thủ tục hành chính để cắt giảm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát các thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh để vừa đảm bảo được mục tiêu quản lý, vừa đảm bảo chỉ tiêu cắt giảm theo yêu cầu của Nghị quyết của Chính phủ.

 

Trường Giang